ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Χ. ΠΕΤΡΟΥ

Reg. Number:
EE 39459
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
03/10/13
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Χ. ΠΕΤΡΟΥ

EE 39459

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Χ. ΠΕΤΡΟΥ

ΣΑΔΕΠΑΠΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39586

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΣΑΔΕΠΑΠΕ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α/ΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43035

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of Α/ΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

GYNURA SILK

EE 44454

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of GYNURA SILK

PETROU HOTELIERS LIMITED

HE 135458

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of PETROU HOTELIERS LIMITED

G.P.C.M.G. PETROU TRADING LIMITED

HE 148975

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of G.P.C.M.G. PETROU TRADING LIMITED

VAMERO TRADING LIMITED

HE 174043

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of VAMERO TRADING LIMITED

MODELLO CAFE LIMITED

HE 179784

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of MODELLO CAFE LIMITED

X & M PITSTOP LIMITED

HE 185523

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of X & M PITSTOP LIMITED

Χ. ΠΕΤΡΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 194328

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of Χ. ΠΕΤΡΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Π & Π ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΤΔ

HE 214435

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of Π & Π ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΤΔ

ΑRTEMIS SOLAR LIMITED

HE 261686

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑRTEMIS SOLAR LIMITED

ΑRTEMIS SOLAR LIMITED

HE 261686

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΑRTEMIS SOLAR LIMITED

HP CREATIVE LTD

ΗΕ 412067

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of HP CREATIVE LTD

A. & X. PIT - STOP LTD

ΗΕ 412738

Potentially Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of A. & X. PIT - STOP LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument