ΤΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ

Reg. Number:
EE 4034
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
09/05/80
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

DOMINION INDUSTRIES LIMITED

HE 428

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of DOMINION INDUSTRIES LIMITED

KERMIA LIMITED

HE 533

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of KERMIA LIMITED

KERMIA PROPERTIES & INVESTMENTS LIMITED

HE 658

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of KERMIA PROPERTIES & INVESTMENTS LIMITED

NATAKON COMPANY LIMITED

HE 716

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of NATAKON COMPANY LIMITED

ΒΙΕΜΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 986

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΒΙΕΜΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΩΚΕΑΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1549

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΩΚΕΑΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ

EE 4034

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of ΤΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ

ΤΣΙΡΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4379

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΤΣΙΡΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

LES CORAUX ESTATES LIMITED

HE 12837

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of LES CORAUX ESTATES LIMITED

J & C SAVVIDES

EE 24668

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of J & C SAVVIDES

J.S. TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 35678

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of J.S. TOURIST ENTERPRISES LIMITED

ΧΑΓΙΣ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 54954

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΧΑΓΙΣ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

COAL SUPPLY & SERVICE (CSS) LIMITED

HE 129099

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of COAL SUPPLY & SERVICE (CSS) LIMITED

JOBRA ENTERPRISES LIMITED

HE 161026

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of JOBRA ENTERPRISES LIMITED

I. SAVVA TRANS LTD

HE 171179

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of I. SAVVA TRANS LTD

REP & D PROPERTIES LIMITED

HE 198348

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of REP & D PROPERTIES LIMITED

REP & D PROPERTIES LIMITED

HE 198348

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of REP & D PROPERTIES LIMITED

THESAV LTD

HE 345148

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of THESAV LTD

ISEA CYPRUS, ENVIRONMENTAL ORGANISATION FOR THE PRESERVATION OF THE AQUATIC ECOSYSTEMS LIMITED

HE 371579

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ISEA CYPRUS, ENVIRONMENTAL ORGANISATION FOR THE PRESERVATION OF THE AQUATIC ECOSYSTEMS LIMITED

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΤΔ

HE 381727

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΤΔ

ZACSAV ENTERPRISES LTD

ΗΕ 415200

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ZACSAV ENTERPRISES LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument