ΤΣΙΡΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 4379
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/05/72
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

GEM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

HE 1810

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ who is Director of GEM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

ΤΣΙΡΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4379

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ who is Director of ΤΣΙΡΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

HE 40590

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ who is Director of ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

DOMINION INDUSTRIES LIMITED

HE 428

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of DOMINION INDUSTRIES LIMITED

KERMIA LIMITED

HE 533

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of KERMIA LIMITED

KERMIA PROPERTIES & INVESTMENTS LIMITED

HE 658

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of KERMIA PROPERTIES & INVESTMENTS LIMITED

NATAKON COMPANY LIMITED

HE 716

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of NATAKON COMPANY LIMITED

ΒΙΕΜΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 986

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΒΙΕΜΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΩΚΕΑΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1549

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΩΚΕΑΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ

EE 4034

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of ΤΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ

ΤΣΙΡΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 4379

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ΤΣΙΡΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

LES CORAUX ESTATES LIMITED

HE 12837

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of LES CORAUX ESTATES LIMITED

J & C SAVVIDES

EE 24668

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Owner of J & C SAVVIDES

J.S. TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 35678

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of J.S. TOURIST ENTERPRISES LIMITED

ΧΑΓΙΣ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 54954

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΧΑΓΙΣ (ΦΘΑΡΤΕΜΠΟΡΟΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

COAL SUPPLY & SERVICE (CSS) LIMITED

HE 129099

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of COAL SUPPLY & SERVICE (CSS) LIMITED

JOBRA ENTERPRISES LIMITED

HE 161026

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of JOBRA ENTERPRISES LIMITED

I. SAVVA TRANS LTD

HE 171179

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of I. SAVVA TRANS LTD

REP & D PROPERTIES LIMITED

HE 198348

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of REP & D PROPERTIES LIMITED

REP & D PROPERTIES LIMITED

HE 198348

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of REP & D PROPERTIES LIMITED

THESAV LTD

HE 345148

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of THESAV LTD

ISEA CYPRUS, ENVIRONMENTAL ORGANISATION FOR THE PRESERVATION OF THE AQUATIC ECOSYSTEMS LIMITED

HE 371579

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Secretary of ISEA CYPRUS, ENVIRONMENTAL ORGANISATION FOR THE PRESERVATION OF THE AQUATIC ECOSYSTEMS LIMITED

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΤΔ

HE 381727

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ who is Director of ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΤΔ

PROPATHY LIMITED

HE 270

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PROPATHY LIMITED

PROPATHY LIMITED

HE 270

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of PROPATHY LIMITED

ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 278

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

DOMINION INDUSTRIES LIMITED

HE 428

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of DOMINION INDUSTRIES LIMITED

KERMIA LIMITED

HE 533

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of KERMIA LIMITED

KERMIA PROPERTIES & INVESTMENTS LIMITED

HE 658

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of KERMIA PROPERTIES & INVESTMENTS LIMITED

NATAKON COMPANY LIMITED

HE 716

Related to ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of NATAKON COMPANY LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.