ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΕ

Reg. Number:
EE 8813
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
07/12/88
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1889

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΕΞ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROSALCO LIMITED

AE 2020

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of ROSALCO LIMITED

ROSALCO LIMITED

AE 2020

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Authorised Person of ROSALCO LIMITED

RESTA MANAGEMENT LIMITED

AE 2076

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of RESTA MANAGEMENT LIMITED

RESTA MANAGEMENT LIMITED

AE 2076

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Authorised Person of RESTA MANAGEMENT LIMITED

Ι. Γ. ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2088

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of Ι. Γ. ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

GEORGHIA HOTELS COMPANY LIMITED

HE 4768

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of GEORGHIA HOTELS COMPANY LIMITED

GEORGHIA HOTELS COMPANY LIMITED

HE 4768

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Secretary of GEORGHIA HOTELS COMPANY LIMITED

PRIVATE COLLEGE COSMOS

EE 7997

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of PRIVATE COLLEGE COSMOS

NICOLAOU & ANTONIOY MANAGEMENT IMFORMATION SYSTEMS

S 8145

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of NICOLAOU & ANTONIOY MANAGEMENT IMFORMATION SYSTEMS

CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED

HE 8306

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED

DKN CONSULTING ENGINEERS

S 8774

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of DKN CONSULTING ENGINEERS

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΕ

EE 8813

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΕ

K. THEOPHANOUS & N. NICOLAOU (K.N.) RENTALS

S 8826

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of K. THEOPHANOUS & N. NICOLAOU (K.N.) RENTALS

QUEEN'S ARMS

S 8951

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of QUEEN'S ARMS

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Ο ΜΕΡΑΚΛΗΣ

EE 9232

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Ο ΜΕΡΑΚΛΗΣ

NICHOLAS NIKOLAOU COCKTAIL BAR RESTAURANT

EE 9283

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of NICHOLAS NIKOLAOU COCKTAIL BAR RESTAURANT

VINI TAKE AWAY

S 9439

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of VINI TAKE AWAY

ΜΑΒΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

S 10247

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of ΜΑΒΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

GABY ESTATES LIMITED

HE 10439

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of GABY ESTATES LIMITED

GABY ESTATES LIMITED

HE 10439

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Director of GABY ESTATES LIMITED

XTREM TRADING

S 10571

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of XTREM TRADING

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

S 10595

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

OURANOS FORK LIFTS

S 10603

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of OURANOS FORK LIFTS

CONFECTIONERY HURRICANE

EE 10725

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of CONFECTIONERY HURRICANE

K.S.N. CENTRAL DE CREPE

S 11141

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is General Partner of K.S.N. CENTRAL DE CREPE

N. NICOLAOU DREAM HOME

EE 11606

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of N. NICOLAOU DREAM HOME

N. NICOLAOU (SUPER KIDS)

EE 12873

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of N. NICOLAOU (SUPER KIDS)

NIC JUICES

EE 13896

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of NIC JUICES

N. NICOLAOU TAEKWONDO

EE 14679

Related to ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ who is Owner of N. NICOLAOU TAEKWONDO

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.