ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΑΔΩΝΙΣ

Reg. Number:
EE 9769
Type:
Business Name
Sub-Type:
Registration Date:
21/12/89
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΛΟΣ

EE 1023

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ

S 8458

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΑΔΩΝΙΣ

EE 9769

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΑΔΩΝΙΣ

UNICOL CHEMICALS LIMITED

HE 14984

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of UNICOL CHEMICALS LIMITED

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23415

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23415

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

BELLAS TAVERN LIMITED

HE 24470

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of BELLAS TAVERN LIMITED

A.I.K. TAVERN LIMITED

HE 32563

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of A.I.K. TAVERN LIMITED

ONEILL (OVERSEAS) LTD

HE 52664

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ONEILL (OVERSEAS) LTD

ONEILL (OVERSEAS) LTD

HE 52664

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ONEILL (OVERSEAS) LTD

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ & ΟΧΕΤΟΚΑΘΑΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 63277

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ & ΟΧΕΤΟΚΑΘΑΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

OMAS (CYPRUS) LIMITED

HE 80943

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of OMAS (CYPRUS) LIMITED

OMAS (CYPRUS) LIMITED

HE 80943

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of OMAS (CYPRUS) LIMITED

J & P CHARALAMBOUS LIMITED

HE 115189

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of J & P CHARALAMBOUS LIMITED

J & P CHARALAMBOUS LIMITED

HE 115189

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of J & P CHARALAMBOUS LIMITED

ENVY STORE LIMITED

HE 134297

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ENVY STORE LIMITED

Ι.C . APPLIANCE CITY LIMITED

HE 147230

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Ι.C . APPLIANCE CITY LIMITED

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 149156

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 149156

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

RANDAIX ENTERPRISES LIMITED

HE 152669

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of RANDAIX ENTERPRISES LIMITED

XRAYSEAHORSE LIMITED

HE 166982

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of XRAYSEAHORSE LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΤΕΠΕΡΑ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

HE 169473

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΤΕΠΕΡΑ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

D & I CHARALAMBOUS DEVELOPERS LIMITED

HE 172894

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of D & I CHARALAMBOUS DEVELOPERS LIMITED

COIFFURE LA BEAUTE LIMITED

HE 174473

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of COIFFURE LA BEAUTE LIMITED

GALIREX INVESTMENTS LIMITED

HE 174663

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of GALIREX INVESTMENTS LIMITED

RASMEN TRADE & INVEST LIMITED

HE 183835

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of RASMEN TRADE & INVEST LIMITED

DENEBIX HOLDINGS LIMITED

HE 186214

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of DENEBIX HOLDINGS LIMITED

SYONA MANAGEMENT LIMITED

HE 186246

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of SYONA MANAGEMENT LIMITED

CHARALAMBOUS & POLEMIDIOTIS LTD

HE 219601

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of CHARALAMBOUS & POLEMIDIOTIS LTD

Y.C. TURBO SKIP LTD

HE 235369

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Y.C. TURBO SKIP LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.