ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΤΕΠΕΡΑ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 169473
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/12/05
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ-ΚΑΡΑΒΑ-ΛΑΠΗΘΟΥ ΛΑΜΠΟΥΣΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1891

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Secretary of ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ-ΚΑΡΑΒΑ-ΛΑΠΗΘΟΥ ΛΑΜΠΟΥΣΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

S 6822

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is General Partner of ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΧΑΜΠΑΤΣΟΣ

HE 37755

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Director of ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΧΑΜΠΑΤΣΟΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 69973

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

D & S SPORTS CENTER LIMITED

HE 75407

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Director of D & S SPORTS CENTER LIMITED

FOSIVA LIMITED

HE 118026

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Director of FOSIVA LIMITED

Ι. ΚΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 120765

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Director of Ι. ΚΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136674

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Director of ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136674

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is of ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΡΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151109

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΡΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΡΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 151109

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΗΣ & ΠΑΝΑΓΡΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΤΕΠΕΡΑ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

HE 169473

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΤΕΠΕΡΑ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΤΕΠΕΡΑ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

HE 169473

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΤΕΠΕΡΑ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΤΔ

J. KALLIS FRUIT MARKET LTD

HE 170583

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Director of J. KALLIS FRUIT MARKET LTD

I.K. AUTO DEAL LIMITED

HE 260215

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣ who is Secretary of I.K. AUTO DEAL LIMITED

ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΛΟΣ

EE 1023

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ

S 8458

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΑΔΩΝΙΣ

EE 9769

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΑΔΩΝΙΣ

UNICOL CHEMICALS LIMITED

HE 14984

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of UNICOL CHEMICALS LIMITED

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23415

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23415

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

BELLAS TAVERN LIMITED

HE 24470

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of BELLAS TAVERN LIMITED

A.I.K. TAVERN LIMITED

HE 32563

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of A.I.K. TAVERN LIMITED

ONEILL (OVERSEAS) LTD

HE 52664

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ONEILL (OVERSEAS) LTD

ONEILL (OVERSEAS) LTD

HE 52664

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ONEILL (OVERSEAS) LTD

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ & ΟΧΕΤΟΚΑΘΑΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 63277

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ & ΟΧΕΤΟΚΑΘΑΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

OMAS (CYPRUS) LIMITED

HE 80943

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of OMAS (CYPRUS) LIMITED

OMAS (CYPRUS) LIMITED

HE 80943

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of OMAS (CYPRUS) LIMITED

J & P CHARALAMBOUS LIMITED

HE 115189

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of J & P CHARALAMBOUS LIMITED

J & P CHARALAMBOUS LIMITED

HE 115189

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of J & P CHARALAMBOUS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.