Π. & Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 103173
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/06/99
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

BENGA INTERNATIONAL GMBH

AE 2868

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Director of BENGA INTERNATIONAL GMBH

BENGA INTERNATIONAL GMBH

AE 2868

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Authorised Person of BENGA INTERNATIONAL GMBH

A. & P. YIANNAKOU BROS ELECTRIC TRADING CO.

S 5999

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is General Partner of A. & P. YIANNAKOU BROS ELECTRIC TRADING CO.

PEEKMILAN AGENCIES

S 6451

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is General Partner of PEEKMILAN AGENCIES

LEREGENT RESTAURANT & STEAK HOUSE

EE 11511

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Owner of LEREGENT RESTAURANT & STEAK HOUSE

PEEKMILAN & CO LIMITED

HE 18962

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Director of PEEKMILAN & CO LIMITED

PANDY INTERIORS

EE 26872

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Owner of PANDY INTERIORS

ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ''H ΛΕΜΟΝΙΑ''

EE 34346

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Owner of ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ''H ΛΕΜΟΝΙΑ''

L & T NICOLAOU LIMITED

HE 37053

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of L & T NICOLAOU LIMITED

H. BACKHOUSE CYPRUS LIMITED

HE 43167

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of H. BACKHOUSE CYPRUS LIMITED

Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 47409

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Director of Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.C.Y.N. YIANNAKOU LIMITED

HE 69087

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Director of A.C.Y.N. YIANNAKOU LIMITED

TAKIS YIANNAKOU LUGGAGE CENTRE LIMITED

HE 69382

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Director of TAKIS YIANNAKOU LUGGAGE CENTRE LIMITED

TAKIS YIANNAKOU LUGGAGE CENTRE LIMITED

HE 69382

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of TAKIS YIANNAKOU LUGGAGE CENTRE LIMITED

N.E.T. PLANET EARTH LIMITED

HE 71636

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of N.E.T. PLANET EARTH LIMITED

P. GEO. (VALIA) SAFARI LIMITED

HE 71828

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of P. GEO. (VALIA) SAFARI LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 84566

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

LIBERA TOURS LIMITED

HE 102199

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of LIBERA TOURS LIMITED

Π. & Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 103173

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of Π. & Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

LAMIANI CO. LIMITED

HE 103882

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Director of LAMIANI CO. LIMITED

YIANNAKOU BROS LIMITED

HE 110598

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Director of YIANNAKOU BROS LIMITED

OPPORTUNITY TRIPS INVESTMENTS LTD

HE 110870

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of OPPORTUNITY TRIPS INVESTMENTS LTD

Λ. Γ. ΤΑ ΠΕΥΚΑ ΛΤΔ

HE 117111

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of Λ. Γ. ΤΑ ΠΕΥΚΑ ΛΤΔ

MELIADOR HOLDINGS LIMITED

HE 118283

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Director of MELIADOR HOLDINGS LIMITED

MABE FASHION LIMITED

HE 127996

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of MABE FASHION LIMITED

D.S.K. HEATING - COOLING & PLUMBING ENGINEERING CONTRACTOR LIMITED

HE 134472

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of D.S.K. HEATING - COOLING & PLUMBING ENGINEERING CONTRACTOR LIMITED

L.E. NET CONNECT LIMITED

HE 138125

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of L.E. NET CONNECT LIMITED

PASM TRADING LIMITED

HE 143929

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of PASM TRADING LIMITED

B.Y.A. TRANSPORT LIMITED

HE 148480

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Secretary of B.Y.A. TRANSPORT LIMITED

ANDREAS YIANNAKOU & DOROS MICHAEL ELECTRONICS & TRADING LIMITED

HE 149091

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ who is Director of ANDREAS YIANNAKOU & DOROS MICHAEL ELECTRONICS & TRADING LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "22-02-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument