Α. ΤΣΟΚΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 108863
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Public
Registration Date:
05/07/20
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

PHOKION TOURIST ENTERPRISES

EE 11897

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Owner of PHOKION TOURIST ENTERPRISES

A. TSOKKOS ASSOCIATION DEVELOPERS LIMITED

HE 13210

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of A. TSOKKOS ASSOCIATION DEVELOPERS LIMITED

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED

HE 15543

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED

ANDRENIADA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 25900

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of ANDRENIADA DEVELOPMENTS LIMITED

ANDRENIADA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 25900

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of ANDRENIADA DEVELOPMENTS LIMITED

TSOTASUN TOURIST & TRANSPORT SERVICES LIMITED

HE 30525

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of TSOTASUN TOURIST & TRANSPORT SERVICES LIMITED

MEANDROS HOTEL APARTMENTS LIMITED

HE 45107

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of MEANDROS HOTEL APARTMENTS LIMITED

MEANDROS HOTEL APARTMENTS LIMITED

HE 45107

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of MEANDROS HOTEL APARTMENTS LIMITED

Α. ΤΣΟΚΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 108863

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of Α. ΤΣΟΚΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

GRAICIAS HOLDINGS LIMITED

HE 177139

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of GRAICIAS HOLDINGS LIMITED

ZEBALOS ENTERPRISES LIMITED

HE 183360

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of ZEBALOS ENTERPRISES LIMITED

BOMORIA LIMITED

HE 197925

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of BOMORIA LIMITED

BOMORIA LIMITED

HE 197925

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of BOMORIA LIMITED

SILISTRA LIMITED

HE 197953

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of SILISTRA LIMITED

SILISTRA LIMITED

HE 197953

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of SILISTRA LIMITED

KIKETA LIMITED

HE 197955

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of KIKETA LIMITED

KIKETA LIMITED

HE 197955

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of KIKETA LIMITED

VIKARTA LIMITED

HE 223691

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Director of VIKARTA LIMITED

VIKARTA LIMITED

HE 223691

Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΣΟΚΚΟΥ who is Secretary of VIKARTA LIMITED

ROCK AMOUR ESTATE COMPANY LIMITED

HE 6633

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Director of ROCK AMOUR ESTATE COMPANY LIMITED

IOCASTE TOURIST ENTERPRISES

EE 11896

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Owner of IOCASTE TOURIST ENTERPRISES

A. TSOKKOS DEVELOPERS LIMITED

HE 12212

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Director of A. TSOKKOS DEVELOPERS LIMITED

A. TSOKKOS ASSOCIATION DEVELOPERS LIMITED

HE 13210

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Director of A. TSOKKOS ASSOCIATION DEVELOPERS LIMITED

A. TSOKKOS ASSOCIATION DEVELOPERS LIMITED

HE 13210

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Secretary of A. TSOKKOS ASSOCIATION DEVELOPERS LIMITED

SAVOY PROPERTIES LIMITED

HE 14796

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Director of SAVOY PROPERTIES LIMITED

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED

HE 15543

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Director of A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED

A. TSOKKOS PROPERTIES & LEISURE LIMITED

HE 16908

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Director of A. TSOKKOS PROPERTIES & LEISURE LIMITED

ODESSA HOTELS LIMITED

HE 21109

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Director of ODESSA HOTELS LIMITED

ΤΑΣΟΣ Λ. ΚΕΦΑΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23798

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Director of ΤΑΣΟΣ Λ. ΚΕΦΑΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDRENIADA DEVELOPMENTS LIMITED

HE 25900

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΤΣΟΚΚΟΣ who is Director of ANDRENIADA DEVELOPMENTS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.