ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΩΜΑΙΔΗ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1095
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/12/62
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

W.B. PHILLIPS & CO. LIMITED

HE 836

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of W.B. PHILLIPS & CO. LIMITED

CASTRO (CYPRUS) LIMITED

HE 943

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of CASTRO (CYPRUS) LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΩΜΑΙΔΗ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1095

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΩΜΑΙΔΗ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

DORIC CYPRIAN LINES LIMITED

HE 1198

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of DORIC CYPRIAN LINES LIMITED

THOMAIDES BROS (SHIPPING) LIMITED

HE 1362

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of THOMAIDES BROS (SHIPPING) LIMITED

STAR ALLTRAVEL SERVICES LIMITED

HE 1643

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of STAR ALLTRAVEL SERVICES LIMITED

THOMAIDES GROUP (HOLDINGS) LIMITED

HE 1644

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of THOMAIDES GROUP (HOLDINGS) LIMITED

ΑΚΙΝΗΤΑ Κ. Μ. ΘΩΜΑΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2588

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of ΑΚΙΝΗΤΑ Κ. Μ. ΘΩΜΑΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

TREND DEVELOPMENT LIMITED

HE 2609

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of TREND DEVELOPMENT LIMITED

THOMAIDES STOCKS & SHARES LIMITED

HE 3542

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of THOMAIDES STOCKS & SHARES LIMITED

ARTEMIS THOMAIDES & CO

S 8762

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is General Partner of ARTEMIS THOMAIDES & CO

M & V HOLDINGS LIMITED

HE 12349

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of M & V HOLDINGS LIMITED

M & V HOLDINGS LIMITED

HE 12349

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Secretary of M & V HOLDINGS LIMITED

MALVERN DEVELOPMENTS LIMITED

HE 18025

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of MALVERN DEVELOPMENTS LIMITED

MALVERN DEVELOPMENTS LIMITED

HE 18025

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Secretary of MALVERN DEVELOPMENTS LIMITED

THOMAIDES BROTHERS (ENTERPRISES) LIMITED

HE 25512

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of THOMAIDES BROTHERS (ENTERPRISES) LIMITED

THOMAIDES BROTHERS (ENTERPRISES) LIMITED

HE 25512

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Secretary of THOMAIDES BROTHERS (ENTERPRISES) LIMITED

HARPERS TRADE & TOURS LIMITED

HE 38015

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of HARPERS TRADE & TOURS LIMITED

THOMBROS CONSULTANTS LIMITED

HE 43997

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Secretary of THOMBROS CONSULTANTS LIMITED

INTERCROSS NAVIGATION LIMITED

HE 104344

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of INTERCROSS NAVIGATION LIMITED

BELDEN INVESTMENTS LIMITED

HE 104604

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of BELDEN INVESTMENTS LIMITED

TEAM NOMINEES LIMITED

HE 131645

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of TEAM NOMINEES LIMITED

TEAM NOMINEES LIMITED

HE 131645

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Secretary of TEAM NOMINEES LIMITED

PRIMECAST LIMITED

HE 137056

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of PRIMECAST LIMITED

INTERCROSS HOLDING LIMITED

HE 142378

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of INTERCROSS HOLDING LIMITED

THOMAIDES SECRETARIAL SERVICES LIMITED

HE 156159

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of THOMAIDES SECRETARIAL SERVICES LIMITED

ERFOLCO TRADE LIMITED

HE 157091

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of ERFOLCO TRADE LIMITED

HIGHRAIL TRANSPORTS LIMITED

HE 161430

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of HIGHRAIL TRANSPORTS LIMITED

TEAM LEGAL & CORPORATE SERVICES LIMITED

HE 167842

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of TEAM LEGAL & CORPORATE SERVICES LIMITED

BLUEACE INVESTMENTS LTD

HE 199684

Related to ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Μ. ΘΩΜΑΙΔΟΥ who is Director of BLUEACE INVESTMENTS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.