ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1097
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/12/62
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1097

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1097

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MYKONOS ESTATES LIMITED

HE 3767

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of MYKONOS ESTATES LIMITED

RAS ENTERPRISES LIMITED

HE 11276

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of RAS ENTERPRISES LIMITED

E & C CONSTANTINOU INVESTMENTS LIMITED

HE 68358

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of E & C CONSTANTINOU INVESTMENTS LIMITED

PROLEAS TRADING LIMITED

HE 68899

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PROLEAS TRADING LIMITED

ERRICOS CONSTANTINOU DEVELOPMENTS (AMALTHIA) LIMITED

HE 83888

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ERRICOS CONSTANTINOU DEVELOPMENTS (AMALTHIA) LIMITED

ERRICOS CONSTANTINOU HOTELS LIMITED

HE 124083

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ERRICOS CONSTANTINOU HOTELS LIMITED

AKASTY PROPERTIES LTD

HE 174652

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of AKASTY PROPERTIES LTD

ENORME LIMITED

HE 191258

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ENORME LIMITED

COSTAS KYRIACOU DEVELOPERS LIMITED

HE 202225

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of COSTAS KYRIACOU DEVELOPERS LIMITED

FELIDANIA LTD

HE 203527

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of FELIDANIA LTD

PREVENTION AT SEA LTD

HE 214304

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PREVENTION AT SEA LTD

GRAVESON TRADING LIMITED

HE 221211

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Secretary of GRAVESON TRADING LIMITED

TRUENO INVESTMENTS LIMITED

HE 223697

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of TRUENO INVESTMENTS LIMITED

NECOCIAR TRADING LIMITED

HE 224228

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of NECOCIAR TRADING LIMITED

PROSPETO INVESTMENTS LIMITED

HE 224253

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PROSPETO INVESTMENTS LIMITED

GLIDECOM SOLAR LIMITED

HE 259441

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GLIDECOM SOLAR LIMITED

GLIDECOM BIOPLANT LIMITED

HE 259485

Related to ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of GLIDECOM BIOPLANT LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΠΑΦΟΥ

HE 535

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΠΑΦΟΥ

VIFAR LIMITED

HE 849

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of VIFAR LIMITED

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 979

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1097

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΛΛΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3079

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΛΛΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

PRICEWATERHOUSECOOPERS-CY

S 4406

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of PRICEWATERHOUSECOOPERS-CY

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 8531

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

K & K ACE TENNIS ACADEMY

S 9809

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of K & K ACE TENNIS ACADEMY

PAPHOS STONE C. ESTATES LIMITED

HE 10098

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is Director of PAPHOS STONE C. ESTATES LIMITED

SIMPLE PLEASURES TRADING

S 10942

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of SIMPLE PLEASURES TRADING

C. & E. NETWORK SOLUTIONS

S 10976

Related to ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ who is General Partner of C. & E. NETWORK SOLUTIONS

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.