Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 11412
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/09/78
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11412

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11412

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Α. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32965

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Α. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37888

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

STAVROU & A. GEROLEMOU TRADING CO LIMITED

HE 119995

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of STAVROU & A. GEROLEMOU TRADING CO LIMITED

STAVROU & A. GEROLEMOU TRADING CO LIMITED

HE 119995

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of STAVROU & A. GEROLEMOU TRADING CO LIMITED

ROMALEA INVESTMENTS LIMITED

HE 141137

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of ROMALEA INVESTMENTS LIMITED

ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΓΟΡΟΥ-ΑΧΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 154474

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΓΟΡΟΥ-ΑΧΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

GIOVANI TRANSPORT LIMITED

HE 156837

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of GIOVANI TRANSPORT LIMITED

GIOVANI MANAGEMENT LIMITED

HE 226925

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of GIOVANI MANAGEMENT LIMITED

YEROLEMOU & ASSOCIATES FINANCIAL LIMITED

HE 260464

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of YEROLEMOU & ASSOCIATES FINANCIAL LIMITED

YEROLEMOU & ASSOCIATES FINANCIAL LIMITED

HE 260464

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of YEROLEMOU & ASSOCIATES FINANCIAL LIMITED

VLASTARI OVERSEAS LIMITED

HE 269168

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of VLASTARI OVERSEAS LIMITED

J. TZ. INVESTMENTS LTD

ΗΕ 390740

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of J. TZ. INVESTMENTS LTD

J. TZ. RENTALS LTD

ΗΕ 390746

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of J. TZ. RENTALS LTD

ITONIKO ENTERPRISES LTD

ΗΕ 390820

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of ITONIKO ENTERPRISES LTD

CHARCHARI LTD

ΗΕ 396105

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of CHARCHARI LTD

A.K. PANELECTRICA

EE 1338

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of A.K. PANELECTRICA

Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1435

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1435

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

S 3290

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

JINA LIZA

EE 3521

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of JINA LIZA

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5382

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

MEDSOL DEVELOPMENT LIMITED

HE 5853

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of MEDSOL DEVELOPMENT LIMITED

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΠΙΤΣΙΛΛΟΙ

S 6142

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΠΙΤΣΙΛΛΟΙ

KYCLOMA VIDEO HOUSE

S 8346

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of KYCLOMA VIDEO HOUSE

BABY BOOM YOUNG FASHION

EE 8641

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of BABY BOOM YOUNG FASHION

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΑΡΠΕΡΗΣ) & ΣΙΑ

S 9035

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΑΡΠΕΡΗΣ) & ΣΙΑ

E.M.P. SERVICES

EE 9101

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of E.M.P. SERVICES

ΚΑΒΑ ΟΙΝΕΑΣ

S 9258

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΚΑΒΑ ΟΙΝΕΑΣ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument