Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 11412
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
01/09/78
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11412

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11412

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Α. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32965

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Α. ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 37888

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of Α. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

STAVROU & A. GEROLEMOU TRADING CO LIMITED

HE 119995

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of STAVROU & A. GEROLEMOU TRADING CO LIMITED

STAVROU & A. GEROLEMOU TRADING CO LIMITED

HE 119995

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of STAVROU & A. GEROLEMOU TRADING CO LIMITED

ROMALEA INVESTMENTS LIMITED

HE 141137

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of ROMALEA INVESTMENTS LIMITED

ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΓΟΡΟΥ-ΑΧΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 154474

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΓΟΡΟΥ-ΑΧΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

GIOVANI TRANSPORT LIMITED

HE 156837

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of GIOVANI TRANSPORT LIMITED

GIOVANI MANAGEMENT LIMITED

HE 226925

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of GIOVANI MANAGEMENT LIMITED

YEROLEMOU & ASSOCIATES FINANCIAL LIMITED

HE 260464

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of YEROLEMOU & ASSOCIATES FINANCIAL LIMITED

YEROLEMOU & ASSOCIATES FINANCIAL LIMITED

HE 260464

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of YEROLEMOU & ASSOCIATES FINANCIAL LIMITED

VLASTARI OVERSEAS LIMITED

HE 269168

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of VLASTARI OVERSEAS LIMITED

G.M. DEMOLITIONS LIMITED

HE 321891

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of G.M. DEMOLITIONS LIMITED

J. TZ. INVESTMENTS LTD

ΗΕ 390740

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of J. TZ. INVESTMENTS LTD

J. TZ. RENTALS LTD

ΗΕ 390746

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of J. TZ. RENTALS LTD

ITONIKO ENTERPRISES LTD

ΗΕ 390820

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of ITONIKO ENTERPRISES LTD

DONKIE'S BROTHER BARBER SHOP LTD

ΗΕ 401669

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Director of DONKIE'S BROTHER BARBER SHOP LTD

CHARCHARI LTD

ΗΕ 396105

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ who is Secretary of CHARCHARI LTD

A.K. PANELECTRICA

EE 1338

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of A.K. PANELECTRICA

Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1435

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1435

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

S 3290

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

JINA LIZA

EE 3521

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of JINA LIZA

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5382

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

MEDSOL DEVELOPMENT LIMITED

HE 5853

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of MEDSOL DEVELOPMENT LIMITED

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΠΙΤΣΙΛΛΟΙ

S 6142

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΠΙΤΣΙΛΛΟΙ

KYCLOMA VIDEO HOUSE

S 8346

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of KYCLOMA VIDEO HOUSE

BABY BOOM YOUNG FASHION

EE 8641

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of BABY BOOM YOUNG FASHION

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΑΡΠΕΡΗΣ) & ΣΙΑ

S 9035

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΑΡΠΕΡΗΣ) & ΣΙΑ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.