ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

Reg. Number:
S 3290
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
17/01/67
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

S 3290

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

MEDIFINESSE ESTHETICS

S 12728

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of MEDIFINESSE ESTHETICS

SOTIRIS ANDREOU DEVELOPERS LIMITED

HE 53016

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of SOTIRIS ANDREOU DEVELOPERS LIMITED

A. & N. PETRA TRADING LIMITED

HE 132315

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of A. & N. PETRA TRADING LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) ΛΤΔ

HE 133150

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) ΛΤΔ

VENGONEX FINANCE LTD

HE 309249

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Director of VENGONEX FINANCE LTD

VENGONEX FINANCE LTD

HE 309249

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of VENGONEX FINANCE LTD

NICOS STAVROU DLC

HE 334881

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of NICOS STAVROU DLC

MEDIFINESSE LIMITED

HE 375203

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ who is Secretary of MEDIFINESSE LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

HE 3290

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

S 3290

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

HE 3290

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

A.K. PANELECTRICA

EE 1338

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of A.K. PANELECTRICA

Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1435

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1435

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of Π.Ε.Α.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΑΛΙΟΥ Η ΦΙΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

S 3290

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

JINA LIZA

EE 3521

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of JINA LIZA

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5382

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

MEDSOL DEVELOPMENT LIMITED

HE 5853

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of MEDSOL DEVELOPMENT LIMITED

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΠΙΤΣΙΛΛΟΙ

S 6142

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΠΙΤΣΙΛΛΟΙ

KYCLOMA VIDEO HOUSE

S 8346

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of KYCLOMA VIDEO HOUSE

BABY BOOM YOUNG FASHION

EE 8641

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of BABY BOOM YOUNG FASHION

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΑΡΠΕΡΗΣ) & ΣΙΑ

S 9035

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΑΡΠΕΡΗΣ) & ΣΙΑ

E.M.P. SERVICES

EE 9101

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of E.M.P. SERVICES

ΚΑΒΑ ΟΙΝΕΑΣ

S 9258

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΚΑΒΑ ΟΙΝΕΑΣ

ΤΤΟΦΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9274

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΤΤΟΦΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Π.Α.Σ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

S 9443

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of Α.Π.Α.Σ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

S 9834

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

D.S.D. SOUND DESIGN

S 10194

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of D.S.D. SOUND DESIGN

TRICOL MEDIA & ADVERTISING

S 10658

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of TRICOL MEDIA & ADVERTISING

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument