ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1148
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Public
Registration Date:
01/06/63
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1148

Related to SERGEY NOVIKOV who is Director of ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

QUILCINO TRADING LIMITED

HE 166631

Related to SERGEY NOVIKOV who is Director of QUILCINO TRADING LIMITED

ACCURIDE TRADING LIMITED

HE 173305

Related to SERGEY NOVIKOV who is Director of ACCURIDE TRADING LIMITED

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1148

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

SYNERGISTIC NETWORK DEVELOPMENTS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AE 1912

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Authorised Person of SYNERGISTIC NETWORK DEVELOPMENTS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΑΓΟΡΑΣ

S 4103

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is General Partner of ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΑΓΟΡΑΣ

ST. GEORGE'S CAR HIRE LIMITED

HE 4988

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ST. GEORGE'S CAR HIRE LIMITED

ST. GEORGE'S CAR HIRE LIMITED

HE 4988

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of ST. GEORGE'S CAR HIRE LIMITED

A.B.A. ASSOCIATES

S 9905

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is General Partner of A.B.A. ASSOCIATES

A.L. ROMBAS TRADING

EE 22412

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΪΖΟΥ who is Owner of A.L. ROMBAS TRADING

MACY'S TRADING CO. LIMITED

HE 22643

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of MACY'S TRADING CO. LIMITED

VITOSHA TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 24606

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of VITOSHA TOURIST ENTERPRISES LIMITED

MEGA PRINT COLOURS BY ROLANDOS LIMITED

HE 28306

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of MEGA PRINT COLOURS BY ROLANDOS LIMITED

YIANNAKI BROS HOTELS LIMITED

HE 33853

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of YIANNAKI BROS HOTELS LIMITED

A.L. DIVINE ART HAIR SALON

EE 35207

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Owner of A.L. DIVINE ART HAIR SALON

MANCHESTER INVESTMENTS LIMITED

HE 35888

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of MANCHESTER INVESTMENTS LIMITED

AKROAMA LIVE

EE 36371

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Owner of AKROAMA LIVE

ANDROS & CHRIS CARS ACCESSORIES LIMITED

HE 36389

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ANDROS & CHRIS CARS ACCESSORIES LIMITED

ANDROS & CHRIS CARS ACCESSORIES LIMITED

HE 36389

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of ANDROS & CHRIS CARS ACCESSORIES LIMITED

DIVINE ART HAIRDRESSING SALOON TRADING

EE 39048

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Owner of DIVINE ART HAIRDRESSING SALOON TRADING

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LIMITED

HE 41307

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LIMITED

POLYTROPO ADVERTISING LIMITED

HE 42257

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of POLYTROPO ADVERTISING LIMITED

ALPACO TRADING LIMITED

HE 42389

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ALPACO TRADING LIMITED

W.L.H. WOODEN LOG HOMES LIMITED

HE 43554

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΪΖΟΥ who is Director of W.L.H. WOODEN LOG HOMES LIMITED

YIANNAKI BROS HOTELS MANAGEMENT CO LIMITED

HE 44570

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of YIANNAKI BROS HOTELS MANAGEMENT CO LIMITED

Α.Λ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46018

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of Α.Λ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS LOIZOU PLANT SALES LIMITED

HE 54129

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ANDREAS LOIZOU PLANT SALES LIMITED

A. LOIZOU TRADING LIMITED

HE 56516

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of A. LOIZOU TRADING LIMITED

A. LOIZOU TRADING LIMITED

HE 56516

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of A. LOIZOU TRADING LIMITED

F.V. PANEL ADVERTISING LIMITED

HE 58730

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of F.V. PANEL ADVERTISING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.