Α.Λ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 46018
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/11/91
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1148

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

SYNERGISTIC NETWORK DEVELOPMENTS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AE 1912

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Authorised Person of SYNERGISTIC NETWORK DEVELOPMENTS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΑΓΟΡΑΣ

S 4103

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is General Partner of ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΑΓΟΡΑΣ

ST. GEORGE'S CAR HIRE LIMITED

HE 4988

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ST. GEORGE'S CAR HIRE LIMITED

ST. GEORGE'S CAR HIRE LIMITED

HE 4988

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of ST. GEORGE'S CAR HIRE LIMITED

A.B.A. ASSOCIATES

S 9905

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is General Partner of A.B.A. ASSOCIATES

A.L. ROMBAS TRADING

EE 22412

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΪΖΟΥ who is Owner of A.L. ROMBAS TRADING

MACY'S TRADING CO. LIMITED

HE 22643

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of MACY'S TRADING CO. LIMITED

VITOSHA TOURIST ENTERPRISES LIMITED

HE 24606

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of VITOSHA TOURIST ENTERPRISES LIMITED

MEGA PRINT COLOURS BY ROLANDOS LIMITED

HE 28306

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of MEGA PRINT COLOURS BY ROLANDOS LIMITED

YIANNAKI BROS HOTELS LIMITED

HE 33853

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of YIANNAKI BROS HOTELS LIMITED

A.L. DIVINE ART HAIR SALON

EE 35207

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Owner of A.L. DIVINE ART HAIR SALON

MANCHESTER INVESTMENTS LIMITED

HE 35888

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of MANCHESTER INVESTMENTS LIMITED

AKROAMA LIVE

EE 36371

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Owner of AKROAMA LIVE

ANDROS & CHRIS CARS ACCESSORIES LIMITED

HE 36389

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ANDROS & CHRIS CARS ACCESSORIES LIMITED

ANDROS & CHRIS CARS ACCESSORIES LIMITED

HE 36389

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of ANDROS & CHRIS CARS ACCESSORIES LIMITED

DIVINE ART HAIRDRESSING SALOON TRADING

EE 39048

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Owner of DIVINE ART HAIRDRESSING SALOON TRADING

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LIMITED

HE 41307

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LIMITED

POLYTROPO ADVERTISING LIMITED

HE 42257

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of POLYTROPO ADVERTISING LIMITED

ALPACO TRADING LIMITED

HE 42389

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ALPACO TRADING LIMITED

W.L.H. WOODEN LOG HOMES LIMITED

HE 43554

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΪΖΟΥ who is Director of W.L.H. WOODEN LOG HOMES LIMITED

YIANNAKI BROS HOTELS MANAGEMENT CO LIMITED

HE 44570

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of YIANNAKI BROS HOTELS MANAGEMENT CO LIMITED

Α.Λ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 46018

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of Α.Λ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS LOIZOU PLANT SALES LIMITED

HE 54129

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ANDREAS LOIZOU PLANT SALES LIMITED

A. LOIZOU TRADING LIMITED

HE 56516

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of A. LOIZOU TRADING LIMITED

A. LOIZOU TRADING LIMITED

HE 56516

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of A. LOIZOU TRADING LIMITED

F.V. PANEL ADVERTISING LIMITED

HE 58730

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Secretary of F.V. PANEL ADVERTISING LIMITED

ASKAY (OVERSEAS) LIMITED

HE 59426

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ASKAY (OVERSEAS) LIMITED

DONEWELL BUSINESS TECHNOLOGY LIMITED

HE 61743

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of DONEWELL BUSINESS TECHNOLOGY LIMITED

ALGOMA SERVICES LIMITED

HE 61800

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ who is Director of ALGOMA SERVICES LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument