ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 11494
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/09/78
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11494

Related to ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11494

Related to ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

PAPER DIRECT NB (NICOSIA) LIMITED

HE 75198

Related to ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of PAPER DIRECT NB (NICOSIA) LIMITED

TWPS TEAM WORX PROPERTY SERVICES LTD

HE 309457

Related to ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of TWPS TEAM WORX PROPERTY SERVICES LTD

TWPS TEAM WORX PROPERTY SERVICES LTD

HE 309457

Related to ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of TWPS TEAM WORX PROPERTY SERVICES LTD

FARM VEGFRUIT MARKETING CO. LIMITED

HE 6324

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of FARM VEGFRUIT MARKETING CO. LIMITED

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6900

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SNAKE BOUTIQUE

EE 7572

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of SNAKE BOUTIQUE

SNAKE COCKTAIL BAR

EE 7612

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of SNAKE COCKTAIL BAR

ESPY MODE

EE 7774

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of ESPY MODE

ERAKLIDES, GEORGIADES AND PETROU GAMES

S 8705

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of ERAKLIDES, GEORGIADES AND PETROU GAMES

ARTSTONE DESIGN AND PUBLISHING

S 11051

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of ARTSTONE DESIGN AND PUBLISHING

VILLA FIORIO RESTAURANT

EE 11078

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of VILLA FIORIO RESTAURANT

INSPIRATION GALLERY

EE 11117

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of INSPIRATION GALLERY

P & T LEISURE BOATS

S 11404

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of P & T LEISURE BOATS

ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11494

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

PARK CORNER

EE 11701

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of PARK CORNER

CHAT BOTTE SNACK BAR

EE 11702

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of CHAT BOTTE SNACK BAR

FOOLS AND HORSES PUB

EE 11705

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of FOOLS AND HORSES PUB

XΡΙΣΤΟΦΗ & ΠΕΤΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

S 11869

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of XΡΙΣΤΟΦΗ & ΠΕΤΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

UNITED PHARMACAL LIMITED

HE 11961

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of UNITED PHARMACAL LIMITED

K & P AGRICULTURESOFT

S 12254

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of K & P AGRICULTURESOFT

PP & PC BAY BEACH BAR MAZOTOS

S 12283

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of PP & PC BAY BEACH BAR MAZOTOS

TOPSUN ENTERPRISES LIMITED

HE 13332

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of TOPSUN ENTERPRISES LIMITED

TOPSUN ENTERPRISES LIMITED

HE 13332

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of TOPSUN ENTERPRISES LIMITED

ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13781

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13781

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

DE.A. (PETROU DESIGN ADVERTISING) LIMITED

HE 21698

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of DE.A. (PETROU DESIGN ADVERTISING) LIMITED

DE.A. (PETROU DESIGN ADVERTISING) LIMITED

HE 21698

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of DE.A. (PETROU DESIGN ADVERTISING) LIMITED

A.P.G. HAIR SHOP

EE 22357

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of A.P.G. HAIR SHOP

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.