ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 13781
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
17/03/80
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6900

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.A.D. SIMPLICITY MODELS LIMITED

HE 9555

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of P.A.D. SIMPLICITY MODELS LIMITED

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10501

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13781

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.P. OFFICE PLUS - STATIONERY - OFFICE SUPPLIES

EE 25838

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of P.P. OFFICE PLUS - STATIONERY - OFFICE SUPPLIES

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32577

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32577

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π & Π ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118935

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of Π & Π ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127700

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

P. PETROU & A. HABRAT CONSTRUCTIONS LTD

HE 227790

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of P. PETROU & A. HABRAT CONSTRUCTIONS LTD

PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

HE 384220

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

HE 384220

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

ΗΕ 396556

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

ΗΕ 396556

Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

FARM VEGFRUIT MARKETING CO. LIMITED

HE 6324

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of FARM VEGFRUIT MARKETING CO. LIMITED

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6900

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

SNAKE BOUTIQUE

EE 7572

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of SNAKE BOUTIQUE

SNAKE COCKTAIL BAR

EE 7612

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of SNAKE COCKTAIL BAR

ESPY MODE

EE 7774

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of ESPY MODE

ERAKLIDES, GEORGIADES AND PETROU GAMES

S 8705

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of ERAKLIDES, GEORGIADES AND PETROU GAMES

ARTSTONE DESIGN AND PUBLISHING

S 11051

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of ARTSTONE DESIGN AND PUBLISHING

VILLA FIORIO RESTAURANT

EE 11078

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of VILLA FIORIO RESTAURANT

INSPIRATION GALLERY

EE 11117

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of INSPIRATION GALLERY

P & T LEISURE BOATS

S 11404

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of P & T LEISURE BOATS

ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 11494

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

PARK CORNER

EE 11701

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of PARK CORNER

CHAT BOTTE SNACK BAR

EE 11702

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of CHAT BOTTE SNACK BAR

FOOLS AND HORSES PUB

EE 11705

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of FOOLS AND HORSES PUB

XΡΙΣΤΟΦΗ & ΠΕΤΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

S 11869

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of XΡΙΣΤΟΦΗ & ΠΕΤΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

UNITED PHARMACAL LIMITED

HE 11961

Related to ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of UNITED PHARMACAL LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.