ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 32577
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
09/07/88
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

S 11449

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32577

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

STAGE 8 PRODUCTIONS

EE 37383

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of STAGE 8 PRODUCTIONS

BKG INVESTMENTS LIMITED

HE 112738

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of BKG INVESTMENTS LIMITED

Μ.Ε. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

HE 258334

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of Μ.Ε. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

HE 260986

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

HE 260986

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

OMEGA BUSES LTD

HE 266754

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of OMEGA BUSES LTD

C.G. CAVO GREKO ENTERPRISES LTD

HE 269148

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of C.G. CAVO GREKO ENTERPRISES LTD

LEFKOLLA MARKETING LTD

HE 269229

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of LEFKOLLA MARKETING LTD

C.B. CONSTANTIA BUSES LTD

HE 290493

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of C.B. CONSTANTIA BUSES LTD

PE.LE.TA. (BUSES) LTD

HE 301772

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of PE.LE.TA. (BUSES) LTD

PE.LE.TA. (BUSES) LTD

HE 301772

Potentially Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of PE.LE.TA. (BUSES) LTD

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6900

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.A.D. SIMPLICITY MODELS LIMITED

HE 9555

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of P.A.D. SIMPLICITY MODELS LIMITED

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10501

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13781

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.P. OFFICE PLUS - STATIONERY - OFFICE SUPPLIES

EE 25838

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of P.P. OFFICE PLUS - STATIONERY - OFFICE SUPPLIES

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32577

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32577

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π & Π ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118935

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of Π & Π ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127700

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

P. PETROU & A. HABRAT CONSTRUCTIONS LTD

HE 227790

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of P. PETROU & A. HABRAT CONSTRUCTIONS LTD

PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

HE 384220

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

HE 384220

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

ΗΕ 396556

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

ΗΕ 396556

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument