ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 127700
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/02/02
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

RUNDY CATS DISCO

EE 9300

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Owner of RUNDY CATS DISCO

HIGHGATE BETTING SPORTS LIMITED

HE 103339

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of HIGHGATE BETTING SPORTS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127700

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127700

Potentially Related to ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6900

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΕΛΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.A.D. SIMPLICITY MODELS LIMITED

HE 9555

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of P.A.D. SIMPLICITY MODELS LIMITED

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 10501

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13781

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.P. OFFICE PLUS - STATIONERY - OFFICE SUPPLIES

EE 25838

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of P.P. OFFICE PLUS - STATIONERY - OFFICE SUPPLIES

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32577

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32577

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Π & Π ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118935

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of Π & Π ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 127700

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

P. PETROU & A. HABRAT CONSTRUCTIONS LTD

HE 227790

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of P. PETROU & A. HABRAT CONSTRUCTIONS LTD

PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

HE 384220

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

HE 384220

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of PANAYIOTIS PETROU FITNESS LTD

P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

ΗΕ 396556

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

ΗΕ 396556

Potentially Related to ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of P.A SECRET TECH SOLUTIONS-PRIVATE SECURITY SERVICES LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument