ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

Reg. Number:
S 11449
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
08/06/07
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

S 11449

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΑ who is General Partner of ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

S 11449

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 32577

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

STAGE 8 PRODUCTIONS

EE 37383

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of STAGE 8 PRODUCTIONS

BKG INVESTMENTS LIMITED

HE 112738

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of BKG INVESTMENTS LIMITED

Μ.Ε. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

HE 258334

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of Μ.Ε. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

HE 260986

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

HE 260986

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

OMEGA BUSES LTD

HE 266754

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of OMEGA BUSES LTD

C.G. CAVO GREKO ENTERPRISES LTD

HE 269148

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of C.G. CAVO GREKO ENTERPRISES LTD

LEFKOLLA MARKETING LTD

HE 269229

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of LEFKOLLA MARKETING LTD

C.B. CONSTANTIA BUSES LTD

HE 290493

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of C.B. CONSTANTIA BUSES LTD

PE.LE.TA. (BUSES) LTD

HE 301772

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of PE.LE.TA. (BUSES) LTD

PE.LE.TA. (BUSES) LTD

HE 301772

Related to ΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of PE.LE.TA. (BUSES) LTD

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

S 11449

Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ who is General Partner of ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

HE 260986

Related to ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

S 11449

Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΑΚΗ who is General Partner of ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

HE 260986

Related to ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΑΚΗ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩN ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.