ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 121884
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/06/01
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ

S 10058

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ who is General Partner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 121884

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 165591

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ who is Director of Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LOUPINA FASHIONS

S 5927

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of LOUPINA FASHIONS

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

S 11445

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33071

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34296

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

D.S. CYPRUS INSTITUTE OF PLASTIC SURGERY

EE 40067

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of D.S. CYPRUS INSTITUTE OF PLASTIC SURGERY

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 65100

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ" ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107722

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 108495

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 121884

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

S & H PROPERTIES LIMITED

HE 173514

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of S & H PROPERTIES LIMITED

S & H PROPERTIES LIMITED

HE 173514

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of S & H PROPERTIES LIMITED

X.D. PROPERTIES LTD

HE 176877

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of X.D. PROPERTIES LTD

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

HE 183764

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is of ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 216211

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 216211

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

G.M EUROCY INNOVATIONS LIMITED

HE 232189

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of G.M EUROCY INNOVATIONS LIMITED

ASA ESTABLISHMENT LIMITED

HE 338400

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ASA ESTABLISHMENT LIMITED

ASA ESTABLISHMENT LIMITED

HE 338400

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ASA ESTABLISHMENT LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

HE 339987

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

HE 339987

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

EIPS LIMITED

ΗΕ 401263

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of EIPS LIMITED

3I HEALTHCARE PARTNERS RAIF V.C.I.C. LTD

ΗΕ 418746

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of 3I HEALTHCARE PARTNERS RAIF V.C.I.C. LTD

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 121884

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 121884

Potentially Related to ΣΩΤΗΡΗΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "08-03-2021" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument