ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Reg. Number:
S 11445
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
04/06/07
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

LOUPINA FASHIONS

S 5927

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of LOUPINA FASHIONS

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

S 11445

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 33071

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 34296

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

D.S. CYPRUS INSTITUTE OF PLASTIC SURGERY

EE 40067

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of D.S. CYPRUS INSTITUTE OF PLASTIC SURGERY

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 65100

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ" ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 107722

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ" ΛΙΜΙΤΕΔ

ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 108495

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 121884

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

S & H PROPERTIES LIMITED

HE 173514

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of S & H PROPERTIES LIMITED

S & H PROPERTIES LIMITED

HE 173514

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of S & H PROPERTIES LIMITED

X.D. PROPERTIES LTD

HE 176877

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of X.D. PROPERTIES LTD

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

HE 183764

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is of ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 216211

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

HE 216211

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

G.M EUROCY INNOVATIONS LIMITED

HE 232189

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of G.M EUROCY INNOVATIONS LIMITED

ASA ESTABLISHMENT LIMITED

HE 338400

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ASA ESTABLISHMENT LIMITED

ASA ESTABLISHMENT LIMITED

HE 338400

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ASA ESTABLISHMENT LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

HE 339987

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

HE 339987

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι.Ε.Π.Ε.

EIPS LIMITED

ΗΕ 401263

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of EIPS LIMITED

3I HEALTHCARE PARTNERS RAIF V.C.I.C. LTD

ΗΕ 418746

Potentially Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of 3I HEALTHCARE PARTNERS RAIF V.C.I.C. LTD

STELEL ESTATES LIMITED

HE 575

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of STELEL ESTATES LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

HE 624

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

TRUST INTERNATIONAL INSURANCE AND REINSURANCE CO. B.S.C. (CLOSED) TRUST RE

AE 796

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of TRUST INTERNATIONAL INSURANCE AND REINSURANCE CO. B.S.C. (CLOSED) TRUST RE

ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

AE 2952

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Authorised Person of ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

FEDEMACO LIMITED

HE 5647

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Director of FEDEMACO LIMITED

STAVROU STAVROS HAIR PALACE - HAIR DRESSING

EE 5987

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of STAVROU STAVROS HAIR PALACE - HAIR DRESSING

BLACKY'S STYLE

EE 6007

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is Owner of BLACKY'S STYLE

SAVVIDES AND PARTNERS CHARTERED ACCOUNTANTS

S 6454

Potentially Related to ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ who is General Partner of SAVVIDES AND PARTNERS CHARTERED ACCOUNTANTS

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument