ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 13404
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
22/01/80
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

NTORANA HOUSE GLASSWARE

S 7146

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is General Partner of NTORANA HOUSE GLASSWARE

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13404

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS ARISTOTELOUS CREPEAWAY

EE 34835

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Owner of ANDREAS ARISTOTELOUS CREPEAWAY

SERLEON TRADING LIMITED

HE 72051

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of SERLEON TRADING LIMITED

ANTA ESTATES LIMITED

HE 72235

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ANTA ESTATES LIMITED

ANTA ESTATES LIMITED

HE 72235

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of ANTA ESTATES LIMITED

Α. & Χ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 73632

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of Α. & Χ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ERIZAN SERVICES LIMITED

HE 104031

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ERIZAN SERVICES LIMITED

ANTA DEVELOPERS LIMITED

HE 124529

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of ANTA DEVELOPERS LIMITED

A.D. ARISTOTELOUS INVESTMENTS LIMITED

HE 124685

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of A.D. ARISTOTELOUS INVESTMENTS LIMITED

DE.MA.RE. PIU GUSINE ITALIAN LIMITED

HE 160575

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of DE.MA.RE. PIU GUSINE ITALIAN LIMITED

ARANY VIEW DEVELOPERS LTD

HE 349068

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ARANY VIEW DEVELOPERS LTD

ARANY VIEW DEVELOPERS LTD

HE 349068

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of ARANY VIEW DEVELOPERS LTD

AASP TRUST DEVELOPERS LTD

ΗΕ 410742

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of AASP TRUST DEVELOPERS LTD

AASP TRUST DEVELOPERS LTD

ΗΕ 410742

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of AASP TRUST DEVELOPERS LTD

ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

HE 567

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

HE 567

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2182

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2182

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. P. LANITIS CO. LIMITED

HE 11304

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of A. P. LANITIS CO. LIMITED

A. P. LANITIS CO. LIMITED

HE 11304

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of A. P. LANITIS CO. LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13404

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.S. POLYANTHON PERFUMES LIMITED

HE 36206

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of M.S. POLYANTHON PERFUMES LIMITED

A. ARISTOTELOUS (CONSTRUCTION) LIMITED

HE 41270

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of A. ARISTOTELOUS (CONSTRUCTION) LIMITED

A. ARISTOTELOUS (CONSTRUCTION) LIMITED

HE 41270

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of A. ARISTOTELOUS (CONSTRUCTION) LIMITED

TORINA ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED

HE 62194

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of TORINA ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED

F & A BUILDING DESIGNS LIMITED

HE 75816

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of F & A BUILDING DESIGNS LIMITED

INTERMANIA K.P.T.A. TRADING LIMITED

HE 122164

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of INTERMANIA K.P.T.A. TRADING LIMITED

LIMAS LIMITED

HE 165748

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of LIMAS LIMITED

A.S.A. DRIVE THROUGH MINI MARKET LIMITED

HE 236233

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of A.S.A. DRIVE THROUGH MINI MARKET LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument