ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 2182
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
05/08/68
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

HE 567

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2182

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 336405

Potentially Related to ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2182

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. P. LANITIS CO. LIMITED

HE 11304

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of A. P. LANITIS CO. LIMITED

ANTA ESTATES LIMITED

HE 72235

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ANTA ESTATES LIMITED

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 336405

Potentially Related to ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

HE 567

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

HE 567

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2182

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2182

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. P. LANITIS CO. LIMITED

HE 11304

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of A. P. LANITIS CO. LIMITED

A. P. LANITIS CO. LIMITED

HE 11304

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of A. P. LANITIS CO. LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13404

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.S. POLYANTHON PERFUMES LIMITED

HE 36206

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of M.S. POLYANTHON PERFUMES LIMITED

A. ARISTOTELOUS (CONSTRUCTION) LIMITED

HE 41270

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of A. ARISTOTELOUS (CONSTRUCTION) LIMITED

A. ARISTOTELOUS (CONSTRUCTION) LIMITED

HE 41270

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of A. ARISTOTELOUS (CONSTRUCTION) LIMITED

TORINA ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED

HE 62194

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of TORINA ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED

F & A BUILDING DESIGNS LIMITED

HE 75816

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of F & A BUILDING DESIGNS LIMITED

INTERMANIA K.P.T.A. TRADING LIMITED

HE 122164

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of INTERMANIA K.P.T.A. TRADING LIMITED

LIMAS LIMITED

HE 165748

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of LIMAS LIMITED

A.S.A. DRIVE THROUGH MINI MARKET LIMITED

HE 236233

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of A.S.A. DRIVE THROUGH MINI MARKET LIMITED

ARISTOTELOUS TRADING LIMITED

HE 288724

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ARISTOTELOUS TRADING LIMITED

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 336405

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 336405

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LAM GLASS CREATIONS LTD

ΗΕ 408252

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of LAM GLASS CREATIONS LTD

ARISTOTELOUS CLEANING SERVICES LIMITED

ΗΕ 412315

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ARISTOTELOUS CLEANING SERVICES LIMITED

A.A. BRUSCHETTA SALAD BAR LTD

ΗΕ 416815

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of A.A. BRUSCHETTA SALAD BAR LTD

A.A. BRUSCHETTA SALAD BAR LTD

ΗΕ 416815

Potentially Related to ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Secretary of A.A. BRUSCHETTA SALAD BAR LTD

ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

HE 567

Potentially Related to ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ who is Director of ANDREAS P. LANITIS INVESTMENTS LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (4 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument