ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 134482
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/11/02
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

AM & JC ENTERTAINMENT LIMITED

HE 99891

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of AM & JC ENTERTAINMENT LIMITED

ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 105738

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Director of ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α & Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 109595

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Director of Α & Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α & Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 109595

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Α & Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

C & C VOURNARI PROPERTIES LTD

HE 110730

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of C & C VOURNARI PROPERTIES LTD

AFRI - CROC PTY. LIMITED

HE 114073

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of AFRI - CROC PTY. LIMITED

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΒΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 133383

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΒΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134482

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HERCULES AND IOLAOS ENTERPRISES COMPANY LIMITED

HE 143498

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of HERCULES AND IOLAOS ENTERPRISES COMPANY LIMITED

ΠΑΠΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144097

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΠΑΠΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PA. CHARALAMBOUS TRADING CO LIMITED

HE 144814

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of PA. CHARALAMBOUS TRADING CO LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 152665

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HALIMA A & S ENTERPRISES LIMITED

HE 154703

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of HALIMA A & S ENTERPRISES LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΟNΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156454

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΟNΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

L & A ROUSOUNIDES ESTATES LIMITED

HE 156490

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of L & A ROUSOUNIDES ESTATES LIMITED

ZORG SERVICES LIMITED

HE 156989

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ZORG SERVICES LIMITED

Α/ΦΟΙ ΤΣΟΥΚΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 157085

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Α/ΦΟΙ ΤΣΟΥΚΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & C DECORATION CENTER LIMITED

HE 157093

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of G & C DECORATION CENTER LIMITED

ELIAS MYRIANTHOUS CONSULTANTS LIMITED

HE 164007

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ELIAS MYRIANTHOUS CONSULTANTS LIMITED

Α.Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 167495

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Α.Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Γ.Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ

HE 170581

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Α.Γ.Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ

MEGALITHIC PROPERTIES LTD

HE 180566

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of MEGALITHIC PROPERTIES LTD

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ

HE 197900

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ

Σ.Ν. ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

HE 199303

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Σ.Ν. ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

N.W COMMAND HYDRAULICS LTD

HE 210853

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Director of N.W COMMAND HYDRAULICS LTD

A.C.L. DEVELOPMENTS LTD

HE 220119

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of A.C.L. DEVELOPMENTS LTD

PHILIPPOS IACOVOU CIVIL ENGINEERS & CONSULTANTS LTD

HE 228437

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of PHILIPPOS IACOVOU CIVIL ENGINEERS & CONSULTANTS LTD

Y.G. LATCHI EASY SHOP LTD

HE 236203

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Y.G. LATCHI EASY SHOP LTD

S. VALERKOS TRADING LTD

HE 237877

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of S. VALERKOS TRADING LTD

ΑΘΑΝΑΤΟΣ & ΑΡΕΣΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΤΔ

HE 239125

Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΑΘΑΝΑΤΟΣ & ΑΡΕΣΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΤΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.