Σ.Ν. ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 199303
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
14/05/07
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

AM & JC ENTERTAINMENT LIMITED

HE 99891

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of AM & JC ENTERTAINMENT LIMITED

ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 105738

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Director of ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α & Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 109595

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Director of Α & Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α & Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 109595

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Α & Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

AFRI - CROC PTY. LIMITED

HE 114073

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of AFRI - CROC PTY. LIMITED

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΒΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 133383

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΒΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134482

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HERCULES AND IOLAOS ENTERPRISES COMPANY LIMITED

HE 143498

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of HERCULES AND IOLAOS ENTERPRISES COMPANY LIMITED

ΠΑΠΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144097

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΠΑΠΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

PA. CHARALAMBOUS TRADING CO LIMITED

HE 144814

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of PA. CHARALAMBOUS TRADING CO LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 152665

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HALIMA A & S ENTERPRISES LIMITED

HE 154703

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of HALIMA A & S ENTERPRISES LIMITED

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΟNΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156454

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΟNΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

L & A ROUSOUNIDES ESTATES LIMITED

HE 156490

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of L & A ROUSOUNIDES ESTATES LIMITED

ZORG SERVICES LIMITED

HE 156989

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ZORG SERVICES LIMITED

Α/ΦΟΙ ΤΣΟΥΚΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 157085

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Α/ΦΟΙ ΤΣΟΥΚΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & C DECORATION CENTER LIMITED

HE 157093

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of G & C DECORATION CENTER LIMITED

ELIAS MYRIANTHOUS CONSULTANTS LIMITED

HE 164007

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ELIAS MYRIANTHOUS CONSULTANTS LIMITED

Α.Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 167495

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Α.Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α.Γ.Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ

HE 170581

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Α.Γ.Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ

MEGALITHIC PROPERTIES LTD

HE 180566

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of MEGALITHIC PROPERTIES LTD

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ

HE 197900

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ

Σ.Ν. ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

HE 199303

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Σ.Ν. ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ

N.W COMMAND HYDRAULICS LTD

HE 210853

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Director of N.W COMMAND HYDRAULICS LTD

A.C.L. DEVELOPMENTS LTD

HE 220119

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of A.C.L. DEVELOPMENTS LTD

PHILIPPOS IACOVOU CIVIL ENGINEERS & CONSULTANTS LTD

HE 228437

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of PHILIPPOS IACOVOU CIVIL ENGINEERS & CONSULTANTS LTD

Y.G. LATCHI EASY SHOP LTD

HE 236203

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of Y.G. LATCHI EASY SHOP LTD

S. VALERKOS TRADING LTD

HE 237877

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of S. VALERKOS TRADING LTD

ΑΘΑΝΑΤΟΣ & ΑΡΕΣΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΤΔ

HE 239125

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Secretary of ΑΘΑΝΑΤΟΣ & ΑΡΕΣΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΤΔ

A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD

ΗΕ 394472

Potentially Related to ΑΓΓΕΛΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ who is Director of A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument