Μ.Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 134826
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
06/12/02
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

C & E THE SILVER SMITH

S 9462

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is General Partner of C & E THE SILVER SMITH

RARITA BOUTIQUE

EE 11538

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of RARITA BOUTIQUE

FACE OFF BOUTIQUE

EE 19998

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of FACE OFF BOUTIQUE

HELENA SPRING WATER

EE 27010

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of HELENA SPRING WATER

P & A WHITE HOUSE RESTAURANT LIMITED

HE 31349

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of P & A WHITE HOUSE RESTAURANT LIMITED

ΑΝΤΗΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38698

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΑΝΤΗΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

EP AIR CONDITION

EE 43959

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Owner of EP AIR CONDITION

AR.EV LIMITED

HE 63730

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of AR.EV LIMITED

FOR YOU TOO LIMITED

HE 67144

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of FOR YOU TOO LIMITED

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 70718

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 75067

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

TH. PE. CAR BEAUTY CENTRE LIMITED

HE 103629

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of TH. PE. CAR BEAUTY CENTRE LIMITED

FACE OFF BOUTIQUE LIMITED

HE 118818

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of FACE OFF BOUTIQUE LIMITED

ERAS ESTATES LIMITED

HE 133196

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of ERAS ESTATES LIMITED

Μ.Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 134826

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of Μ.Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

P KIMONAS DEVELOPMENTS LIMITED

HE 142811

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of P KIMONAS DEVELOPMENTS LIMITED

ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΔΑΣ ΛΤΔ

HE 212470

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΔΑΣ ΛΤΔ

K. PETROU MINI MARKET LTD

HE 256252

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of K. PETROU MINI MARKET LTD

BAKERNO ESTATES LIMITED

HE 265481

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of BAKERNO ESTATES LIMITED

AXTENA TRADING LIMITED

HE 266042

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of AXTENA TRADING LIMITED

BURFISTAL LTD

HE 311339

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of BURFISTAL LTD

K & Z BUILD ART CONSTRUCTION & RENOVATION LTD

HE 345380

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of K & Z BUILD ART CONSTRUCTION & RENOVATION LTD

E AND F PHARMACY LTD

ΗΕ 399302

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Director of E AND F PHARMACY LTD

E AND F PHARMACY LTD

ΗΕ 399302

Potentially Related to ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΥ who is Secretary of E AND F PHARMACY LTD

ΠΕΤΡΟΝΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1507

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of ΠΕΤΡΟΝΚΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

PATISSERIE SWEET SMILE

EE 6843

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of PATISSERIE SWEET SMILE

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΥΑ

EE 6850

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΥΑ

INSURANCE ASSOCIATION OF CYPRUS

HE 8126

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Director of INSURANCE ASSOCIATION OF CYPRUS

CHRISTOFOROS & MICHALIS DIAMOND TRADING HOUSE

S 9531

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is General Partner of CHRISTOFOROS & MICHALIS DIAMOND TRADING HOUSE

W.P.C. BUSINESSLAND

EE 9555

Potentially Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ who is Owner of W.P.C. BUSINESSLAND

The data presented might be outdated as the last change date is "05-04-2021" (2 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument