ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 135368
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/12/02
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 979

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

EAST MEDIA SERVICES LIMITED

AE 1458

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of EAST MEDIA SERVICES LIMITED

ORBITPLAN INTERNATIONAL LIMITED

AE 1684

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ORBITPLAN INTERNATIONAL LIMITED

AEGEAN MARINE PETROLEUM S.A.

AE 2000

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of AEGEAN MARINE PETROLEUM S.A.

MAGNA CHALLENGER S.A.

AE 2139

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of MAGNA CHALLENGER S.A.

CARONTEX LIMITED

AE 2288

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of CARONTEX LIMITED

EASTCOURT INTERNATIONAL LIMITED

AE 2289

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of EASTCOURT INTERNATIONAL LIMITED

BETHANY HOLDINGS LIMITED

AE 2290

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of BETHANY HOLDINGS LIMITED

ROMEX INVESTMENTS LIMITED

AE 2291

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of ROMEX INVESTMENTS LIMITED

NEWSTART CHAMPION S.A.

AE 2313

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of NEWSTART CHAMPION S.A.

AEGEAN HOLDINGS S.A.

AE 2503

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of AEGEAN HOLDINGS S.A.

ΝΙΖΗΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2956

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΝΙΖΗΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARITECH INTERNATIONAL S.A.

AE 2969

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of MARITECH INTERNATIONAL S.A.

ROMIOS CLUB

EE 3142

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of ROMIOS CLUB

COSTAS & KYRIACOS ELECTRONICS

S 7874

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of COSTAS & KYRIACOS ELECTRONICS

GRAIGS BAR THE COUNTRY

EE 8635

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of GRAIGS BAR THE COUNTRY

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

S 9018

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

IMMUNO ONGOLOGY SERVICES CO

S 9096

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of IMMUNO ONGOLOGY SERVICES CO

Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9106

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 9106

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

KYRIACOU KYRIACOS & ELENI MICHAEL KYRIACOU OFFICE ORGANIZATION

S 9270

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of KYRIACOU KYRIACOS & ELENI MICHAEL KYRIACOU OFFICE ORGANIZATION

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ

S 9653

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ

KYJAL CAFE

EE 10942

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of KYJAL CAFE

ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

S 11413

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Κ & C SNOOKER & POOL ENTERTAINMENT

S 11789

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of Κ & C SNOOKER & POOL ENTERTAINMENT

ALEAX SOLUTIONS

S 12300

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Limited Partner of ALEAX SOLUTIONS

TORISONO TRADING

S 12301

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Limited Partner of TORISONO TRADING

BLUE OCEAN TOURIST

EE 12340

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of BLUE OCEAN TOURIST

GIH GLOBAL INVESTMENT LLP

S 12372

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Limited Partner of GIH GLOBAL INVESTMENT LLP

K.A.K COMPUTERS SOFTWARE SOLUTIONS

EE 12429

Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of K.A.K COMPUTERS SOFTWARE SOLUTIONS

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.