Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 136767
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
05/03/03
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136767

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΑΣ who is Director of Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A. SIRIMIS BUILDING CONSTRUCTIONS CO LIMITED

HE 50231

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of A. SIRIMIS BUILDING CONSTRUCTIONS CO LIMITED

Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136767

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.C.G. SYRIMIS FARM LIMITED

HE 139197

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of A.C.G. SYRIMIS FARM LIMITED

Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136767

Related to ΓΙΑΓΚΟΣ ΚΑΠΠΕΤΖΙΗ who is Director of Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ & ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13985

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ & ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

STYLE-ZANG TRADING LTD

HE 71578

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of STYLE-ZANG TRADING LTD

SNAKE GEORGE EXHIBITION LIMITED

HE 75456

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of SNAKE GEORGE EXHIBITION LIMITED

CYGNET SHIPPING LIMITED

HE 78593

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of CYGNET SHIPPING LIMITED

PAINTLAND ENTERPRISES LIMITED

HE 81737

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of PAINTLAND ENTERPRISES LIMITED

FOKERMAC TRADING LIMITED

HE 82593

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of FOKERMAC TRADING LIMITED

IC INTEGRAL COMPONENTS LIMITED

HE 85627

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of IC INTEGRAL COMPONENTS LIMITED

B-PROCHAIN LIMITED

HE 86680

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of B-PROCHAIN LIMITED

FOPIF LIMITED

HE 86681

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of FOPIF LIMITED

ESSCROFT ENTERPRISES LIMITED

HE 86744

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of ESSCROFT ENTERPRISES LIMITED

B.A.S.C. LIMITED

HE 96985

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of B.A.S.C. LIMITED

THE CHANCELLOR TOBACCO CO (MIDDLE EAST) LIMITED

HE 97550

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of THE CHANCELLOR TOBACCO CO (MIDDLE EAST) LIMITED

HLD TARGET CO LIMITED

HE 106496

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of HLD TARGET CO LIMITED

JET THERAPY CLINIC LIMITED

HE 112770

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of JET THERAPY CLINIC LIMITED

SALODER LIMITED

HE 119292

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of SALODER LIMITED

LAMDA MEGA CONSULTING LIMITED

HE 131373

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of LAMDA MEGA CONSULTING LIMITED

Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135814

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 135814

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Secretary of Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 136767

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of Ο.ΠΑ.ΓΕ.Π (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

LAMDA MEGA DEVELOPERS LIMITED

HE 139235

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of LAMDA MEGA DEVELOPERS LIMITED

LAMDA MEGA DEVELOPERS LIMITED

HE 139235

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of LAMDA MEGA DEVELOPERS LIMITED

YPLAZA HOLDINGS LTD

HE 169880

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of YPLAZA HOLDINGS LTD

YPLAZA AUDIT SERVICES LTD

HE 218874

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of YPLAZA AUDIT SERVICES LTD

THE STAMP SHOP LTD

HE 224615

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of THE STAMP SHOP LTD

J & N LAZAROU ENTERPRISES LIMITED

HE 234583

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ who is Director of J & N LAZAROU ENTERPRISES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.