ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 142760
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
05/11/03
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 12621

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ. & Β. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23243

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of Μ. & Β. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Μ. & Β. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 23243

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of Μ. & Β. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΣΤΕΡΑΛ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26272

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΑΣΤΕΡΑΛ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΣΤΕΡΑΛ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 26272

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΑΣΤΕΡΑΛ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΛΙΜΙΤΕΔ

REFRIMA REFRIGERATION CO LIMITED

HE 46342

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of REFRIMA REFRIGERATION CO LIMITED

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 57147

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

NAKE GENERAL SERVICE LIMITED

HE 64832

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of NAKE GENERAL SERVICE LIMITED

CABRERA HOLDINGS LIMITED

HE 119642

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of CABRERA HOLDINGS LIMITED

S & C CUBA LIBRE LIMITED

HE 133757

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of S & C CUBA LIBRE LIMITED

ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 142760

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

FAIR & BEST IMPORT EXPORT AND DISTRIBUTION LIMITED

HE 143964

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of FAIR & BEST IMPORT EXPORT AND DISTRIBUTION LIMITED

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡ-ΗΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 156254

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡ-ΗΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

K & Y FIRELESS LIMITED

HE 163242

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of K & Y FIRELESS LIMITED

P.E.G. KYRIACOU BROS IMPORT LIMITED

HE 342813

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of P.E.G. KYRIACOU BROS IMPORT LIMITED

P.E.G. KYRIACOU BROS IMPORT LIMITED

HE 342813

Potentially Related to ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Secretary of P.E.G. KYRIACOU BROS IMPORT LIMITED

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 979

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

EAST MEDIA SERVICES LIMITED

AE 1458

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of EAST MEDIA SERVICES LIMITED

MAGNA CHALLENGER S.A.

AE 2139

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of MAGNA CHALLENGER S.A.

CARONTEX LIMITED

AE 2288

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of CARONTEX LIMITED

EASTCOURT INTERNATIONAL LIMITED

AE 2289

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of EASTCOURT INTERNATIONAL LIMITED

BETHANY HOLDINGS LIMITED

AE 2290

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of BETHANY HOLDINGS LIMITED

ROMEX INVESTMENTS LIMITED

AE 2291

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of ROMEX INVESTMENTS LIMITED

NEWSTART CHAMPION S.A.

AE 2313

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of NEWSTART CHAMPION S.A.

AEGEAN HOLDINGS S.A.

AE 2503

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of AEGEAN HOLDINGS S.A.

ΝΙΖΗΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2956

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Director of ΝΙΖΗΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARITECH INTERNATIONAL S.A.

AE 2969

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Authorised Person of MARITECH INTERNATIONAL S.A.

ROMIOS CLUB

EE 3142

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of ROMIOS CLUB

COSTAS & KYRIACOS ELECTRONICS

S 7874

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is General Partner of COSTAS & KYRIACOS ELECTRONICS

GRAIGS BAR THE COUNTRY

EE 8635

Potentially Related to ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ who is Owner of GRAIGS BAR THE COUNTRY

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument