ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 14292
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
25/06/80
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14292

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14292

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Secretary of ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ι. & Ε. ΣΥΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 40963

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of Ι. & Ε. ΣΥΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

J & C AUTO ENGINEERING LIMITED

HE 86021

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of J & C AUTO ENGINEERING LIMITED

M.Y.N.A. LIMITED

HE 123955

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of M.Y.N.A. LIMITED

S. & G. BOOKNET LIMITED

HE 156985

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of S. & G. BOOKNET LIMITED

SYRIMIS & ZAMBAKKIDES PETROLEUM LIMITED

HE 162443

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of SYRIMIS & ZAMBAKKIDES PETROLEUM LIMITED

SYRIMIS & ZAMBAKKIDES PETROLEUM LIMITED

HE 162443

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Secretary of SYRIMIS & ZAMBAKKIDES PETROLEUM LIMITED

IOANNIS SYRIMIS SERVICES LΙΜΙTΕD

HE 240206

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of IOANNIS SYRIMIS SERVICES LΙΜΙTΕD

IOANNIS SYRIMIS SERVICES LΙΜΙTΕD

HE 240206

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Secretary of IOANNIS SYRIMIS SERVICES LΙΜΙTΕD

SYRIMIS BOOK & STATIONARY LIMITED

HE 267427

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of SYRIMIS BOOK & STATIONARY LIMITED

BLACK TRIDENT MARITIME SERVICES LTD

HE 347297

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of BLACK TRIDENT MARITIME SERVICES LTD

BLACK TRIDENT MARITIME SERVICES LTD

HE 347297

Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Secretary of BLACK TRIDENT MARITIME SERVICES LTD

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14292

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14292

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Secretary of ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

GALTON TRADING LIMITED

HE 80063

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of GALTON TRADING LIMITED

M.Y.N.A. LIMITED

HE 123955

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of M.Y.N.A. LIMITED

M.Y.N.A. LIMITED

HE 123955

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Secretary of M.Y.N.A. LIMITED

S. & G. BOOKNET LIMITED

HE 156985

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Secretary of S. & G. BOOKNET LIMITED

SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

HE 160858

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 164020

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 164020

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Secretary of Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

SYRIMIS BOOK & STATIONARY LIMITED

HE 267427

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of SYRIMIS BOOK & STATIONARY LIMITED

SYRIMIS BOOK & STATIONARY LIMITED

HE 267427

Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Secretary of SYRIMIS BOOK & STATIONARY LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.