Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 164020
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
05/08/05
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΥΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΝΤΖΙΑΝ

S 2854

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is General Partner of ΣΥΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΝΤΖΙΑΝ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ ΣΥΡΙΜΗ (Κ.Ε.Σ.)

S 6085

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is General Partner of ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ ΣΥΡΙΜΗ (Κ.Ε.Σ.)

THE BERNOULLI TRADING COMPANY LIMITED

HE 24110

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of THE BERNOULLI TRADING COMPANY LIMITED

PIONEER BIOGAS ENTERPRISES LIMITED

HE 38651

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of PIONEER BIOGAS ENTERPRISES LIMITED

CYFOCUS LIMITED

HE 71282

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of CYFOCUS LIMITED

WESTERN AG LIMITED

HE 72181

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of WESTERN AG LIMITED

KEMA TRUSTEES LIMITED

HE 73784

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of KEMA TRUSTEES LIMITED

KAZIMIR INVESTMENTS LIMITED

HE 92309

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of KAZIMIR INVESTMENTS LIMITED

A.C.G. SYRIMIS FARM LIMITED

HE 139197

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of A.C.G. SYRIMIS FARM LIMITED

NEW TROY DEVELOPING CO LIMITED

HE 155906

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of NEW TROY DEVELOPING CO LIMITED

SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

HE 160858

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

HE 160858

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Secretary of SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 164020

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

LGA SYRIMIS ENTERPRISES LIMITED

ΗΕ 410421

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of LGA SYRIMIS ENTERPRISES LIMITED

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14292

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14292

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Secretary of ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΥΡΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

GALTON TRADING LIMITED

HE 80063

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of GALTON TRADING LIMITED

M.Y.N.A. LIMITED

HE 123955

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of M.Y.N.A. LIMITED

M.Y.N.A. LIMITED

HE 123955

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Secretary of M.Y.N.A. LIMITED

S. & G. BOOKNET LIMITED

HE 156985

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Secretary of S. & G. BOOKNET LIMITED

SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

HE 160858

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 164020

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 164020

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Secretary of Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

SYRIMIS BOOK & STATIONARY LIMITED

HE 267427

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Director of SYRIMIS BOOK & STATIONARY LIMITED

SYRIMIS BOOK & STATIONARY LIMITED

HE 267427

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ who is Secretary of SYRIMIS BOOK & STATIONARY LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument