ΣΥΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΝΤΖΙΑΝ

Reg. Number:
S 2854
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
26/06/64
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΣΥΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΝΤΖΙΑΝ

S 2854

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is General Partner of ΣΥΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΝΤΖΙΑΝ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ ΣΥΡΙΜΗ (Κ.Ε.Σ.)

S 6085

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is General Partner of ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ ΣΥΡΙΜΗ (Κ.Ε.Σ.)

THE BERNOULLI TRADING COMPANY LIMITED

HE 24110

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of THE BERNOULLI TRADING COMPANY LIMITED

PIONEER BIOGAS ENTERPRISES LIMITED

HE 38651

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of PIONEER BIOGAS ENTERPRISES LIMITED

CYFOCUS LIMITED

HE 71282

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of CYFOCUS LIMITED

WESTERN AG LIMITED

HE 72181

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of WESTERN AG LIMITED

KEMA TRUSTEES LIMITED

HE 73784

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of KEMA TRUSTEES LIMITED

KAZIMIR INVESTMENTS LIMITED

HE 92309

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of KAZIMIR INVESTMENTS LIMITED

A.C.G. SYRIMIS FARM LIMITED

HE 139197

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of A.C.G. SYRIMIS FARM LIMITED

NEW TROY DEVELOPING CO LIMITED

HE 155906

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of NEW TROY DEVELOPING CO LIMITED

SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

HE 160858

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

HE 160858

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Secretary of SGM PROFESSIONAL SECRETARIAL SERVICES LIMITED

Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 164020

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of Γ & Μ ΣΥΡΙΜΗΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

LGA SYRIMIS ENTERPRISES LIMITED

ΗΕ 410421

Potentially Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ who is Director of LGA SYRIMIS ENTERPRISES LIMITED

ΣΥΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΝΤΖΙΑΝ

S 2854

Potentially Related to ΜΙΣΣΑΚ ΣΑΡΚΙΣ ΚΑΛΙΝΤΖΙΑΝ who is General Partner of ΣΥΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΝΤΖΙΑΝ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument