ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 144271
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
29/12/03
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

MOUNTIS BROTHERS LIMITED

HE 35879

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of MOUNTIS BROTHERS LIMITED

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39078

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118775

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144271

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & D LASER CO LIMITED

HE 231154

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of G & D LASER CO LIMITED

Δ.Κ. & Ν.Μ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΛΤΔ

HE 301126

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of Δ.Κ. & Ν.Μ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΛΤΔ

SELENDO LTD

HE 384318

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Director of SELENDO LTD

SELENDO LTD

HE 384318

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of SELENDO LTD

ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144271

Related to ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΤΣΗΣ who is Director of ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

EE 24947

Related to ΗΛΙΑΣ ΜΕΜΤΣΙΑΣ who is Owner of ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144271

Related to ΗΛΙΑΣ ΜΕΜΤΣΙΑΣ who is Director of ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

GIX LIMITED

HE 122881

Related to ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of GIX LIMITED

GIX LIMITED

HE 122881

Related to ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of GIX LIMITED

ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144271

Related to ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.