ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 39078
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/02/90
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

MOUNTIS BROTHERS LIMITED

HE 35879

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of MOUNTIS BROTHERS LIMITED

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39078

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 118775

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144271

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

G & D LASER CO LIMITED

HE 231154

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of G & D LASER CO LIMITED

Δ.Κ. & Ν.Μ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΛΤΔ

HE 301126

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of Δ.Κ. & Ν.Μ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΛΤΔ

SELENDO LTD

HE 384318

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Director of SELENDO LTD

SELENDO LTD

HE 384318

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΗΣ who is Secretary of SELENDO LTD

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39078

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΗΣ who is Director of ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39078

Related to ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.