ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ (ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 144458
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
31/12/03
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΒΙΕΠ

S 5358

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is General Partner of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΒΙΕΠ

PPM VALUATIONS L.L.C.

HE 133184

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of PPM VALUATIONS L.L.C.

PPM VALUATIONS L.L.C.

HE 133184

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of PPM VALUATIONS L.L.C.

POLYVIOU PROPERTYPRIME CONSTRUCTION LIMITED

HE 137744

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of POLYVIOU PROPERTYPRIME CONSTRUCTION LIMITED

POLYVIOU PROPERTY PRIME DEVELOPERS LIMITED

HE 144139

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of POLYVIOU PROPERTY PRIME DEVELOPERS LIMITED

POLYVIOU PROPERTY PRIME DEVELOPERS LIMITED

HE 144139

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of POLYVIOU PROPERTY PRIME DEVELOPERS LIMITED

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ (ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144458

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ (ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ (ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144458

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ (ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ASSEMBLE DEVELOPERS LIMITED

HE 164257

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of ASSEMBLE DEVELOPERS LIMITED

POLYVIOU PROPERTY PRIME HOLDINGS LIMITED

HE 167308

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of POLYVIOU PROPERTY PRIME HOLDINGS LIMITED

KETAVO ESTATES LIMITED

HE 209721

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of KETAVO ESTATES LIMITED

IOANNIS POLYVIOU ESTATE AGENTS LIMITED

HE 256465

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of IOANNIS POLYVIOU ESTATE AGENTS LIMITED

IOANNIS POLYVIOU ESTATE AGENTS LIMITED

HE 256465

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of IOANNIS POLYVIOU ESTATE AGENTS LIMITED

KETAVO ESTATES LIMITED

HE 209721

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of KETAVO ESTATES LIMITED

LALOX HOLDINGS LTD

ΗΕ 411199

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of LALOX HOLDINGS LTD

LALOX HOLDINGS LTD

ΗΕ 411199

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of LALOX HOLDINGS LTD

PPM VALUATIONS (NSA) L.L.C.

ΗΕ 417467

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of PPM VALUATIONS (NSA) L.L.C.

PPM VALUATIONS (NSA) L.L.C.

ΗΕ 417467

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of PPM VALUATIONS (NSA) L.L.C.

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument