ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΒΙΕΠ

Reg. Number:
S 5358
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
21/06/74
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΒΙΕΠ

S 5358

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is General Partner of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΒΙΕΠ

PPM VALUATIONS L.L.C.

HE 133184

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of PPM VALUATIONS L.L.C.

PPM VALUATIONS L.L.C.

HE 133184

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of PPM VALUATIONS L.L.C.

POLYVIOU PROPERTYPRIME CONSTRUCTION LIMITED

HE 137744

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of POLYVIOU PROPERTYPRIME CONSTRUCTION LIMITED

POLYVIOU PROPERTY PRIME DEVELOPERS LIMITED

HE 144139

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of POLYVIOU PROPERTY PRIME DEVELOPERS LIMITED

POLYVIOU PROPERTY PRIME DEVELOPERS LIMITED

HE 144139

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of POLYVIOU PROPERTY PRIME DEVELOPERS LIMITED

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ (ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144458

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ (ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ (ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 144458

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ (ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ) ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ASSEMBLE DEVELOPERS LIMITED

HE 164257

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of ASSEMBLE DEVELOPERS LIMITED

POLYVIOU PROPERTY PRIME HOLDINGS LIMITED

HE 167308

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of POLYVIOU PROPERTY PRIME HOLDINGS LIMITED

KETAVO ESTATES LIMITED

HE 209721

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of KETAVO ESTATES LIMITED

IOANNIS POLYVIOU ESTATE AGENTS LIMITED

HE 256465

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of IOANNIS POLYVIOU ESTATE AGENTS LIMITED

IOANNIS POLYVIOU ESTATE AGENTS LIMITED

HE 256465

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of IOANNIS POLYVIOU ESTATE AGENTS LIMITED

KETAVO ESTATES LIMITED

HE 209721

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of KETAVO ESTATES LIMITED

LALOX HOLDINGS LTD

ΗΕ 411199

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of LALOX HOLDINGS LTD

LALOX HOLDINGS LTD

ΗΕ 411199

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of LALOX HOLDINGS LTD

PPM VALUATIONS (NSA) L.L.C.

ΗΕ 417467

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Director of PPM VALUATIONS (NSA) L.L.C.

PPM VALUATIONS (NSA) L.L.C.

ΗΕ 417467

Potentially Related to ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ who is Secretary of PPM VALUATIONS (NSA) L.L.C.

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΒΙΕΠ

S 5358

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΒΙΕΠ

ΒΙΕΤΕΠ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13918

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΒΙΕΤΕΠ ΛΙΜΙΤΕΔ

VIETEP FURNITURE ASSEMBLING LIMITED

HE 38785

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of VIETEP FURNITURE ASSEMBLING LIMITED

VIETEP SOLID WOOD LIMITED

HE 38786

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of VIETEP SOLID WOOD LIMITED

VIETEP PANEL FURNITURE LIMITED

HE 38795

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of VIETEP PANEL FURNITURE LIMITED

POLAKIS TRADING CO LIMITED

HE 41525

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of POLAKIS TRADING CO LIMITED

POLIS IOANNOU FURNITURE LIMITED

HE 48257

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of POLIS IOANNOU FURNITURE LIMITED

IMPORTICA LIMITED

HE 167115

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of IMPORTICA LIMITED

IMPORTICA LIMITED

HE 167115

Potentially Related to ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of IMPORTICA LIMITED

THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO. LIMITED

HE 798

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO. LIMITED

THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO. LIMITED

HE 798

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO. LIMITED

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 5313

Potentially Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument