ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 145267
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
03/02/04
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

S 9014

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is General Partner of Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

SIDELMA (ALUMINIUM) LIMITED

HE 12776

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of SIDELMA (ALUMINIUM) LIMITED

ALIKALIA LIMITED

HE 82604

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Secretary of ALIKALIA LIMITED

ΑΠΑΥΓΑΣΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 119802

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of ΑΠΑΥΓΑΣΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145267

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

DORA HATZILOIZOU HAIRDRESSING SALOON LIMITED

HE 167240

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of DORA HATZILOIZOU HAIRDRESSING SALOON LIMITED

VIOLARIS FARM LTD

HE 171926

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of VIOLARIS FARM LTD

VIOLARIS FARM LTD

HE 171926

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Secretary of VIOLARIS FARM LTD

K. & P. CHRISTOU DEVELOPERS LTD

HE 204472

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of K. & P. CHRISTOU DEVELOPERS LTD

VIOLARIS A. COSTAS PROPERTY DEVELOPMENTS LTD

HE 237436

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Secretary of VIOLARIS A. COSTAS PROPERTY DEVELOPMENTS LTD

SULVIO TRADING LIMITED

HE 277792

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of SULVIO TRADING LIMITED

MARIA VIOLARI (COIFURE DE PARIS) LIMITED

HE 37371

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Director of MARIA VIOLARI (COIFURE DE PARIS) LIMITED

MEIZA BOUTIQUE

EE 44457

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Owner of MEIZA BOUTIQUE

VIOLARIS DECORATION CENTER LIMITED

HE 59305

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Director of VIOLARIS DECORATION CENTER LIMITED

VIOLARIS DECORATION CENTER LIMITED

HE 59305

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Secretary of VIOLARIS DECORATION CENTER LIMITED

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145267

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Director of ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145267

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Secretary of ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΒΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 173946

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Director of ΜΑΒΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑΒΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 173946

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Secretary of ΜΑΒΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROUGELLA PROPERTIES LTD

HE 206411

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Director of ROUGELLA PROPERTIES LTD

FORKASAL INVESTMENTS LTD

HE 213346

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Secretary of FORKASAL INVESTMENTS LTD

ESTIAMOS CONSULTING LTD

HE 226775

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Director of ESTIAMOS CONSULTING LTD

ESTIAMOS CONSULTING LTD

HE 226775

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Secretary of ESTIAMOS CONSULTING LTD

KUBGAS HOLDINGS LIMITED

HE 238218

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Director of KUBGAS HOLDINGS LIMITED

HARDPOINT CONSULTING LTD

HE 250116

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Secretary of HARDPOINT CONSULTING LTD

ICT FINANCE LTD

HE 260907

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Director of ICT FINANCE LTD

BESATO CONSULTING LTD

HE 261793

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Director of BESATO CONSULTING LTD

ACONBURY CONSULTING LTD

HE 276835

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Secretary of ACONBURY CONSULTING LTD

KROPELO MANAGEMENT LTD

HE 282142

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Secretary of KROPELO MANAGEMENT LTD

POLARIMA INVESTMENTS LTD

HE 298930

Potentially Related to ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ who is Director of POLARIMA INVESTMENTS LTD

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument