Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Reg. Number:
S 9014
Type:
Partnership
Sub-Type:
General Partnership
Registration Date:
06/07/92
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

S 9014

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is General Partner of Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

SIDELMA (ALUMINIUM) LIMITED

HE 12776

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of SIDELMA (ALUMINIUM) LIMITED

ALIKALIA LIMITED

HE 82604

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Secretary of ALIKALIA LIMITED

ΑΠΑΥΓΑΣΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 119802

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of ΑΠΑΥΓΑΣΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145267

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

DORA HATZILOIZOU HAIRDRESSING SALOON LIMITED

HE 167240

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of DORA HATZILOIZOU HAIRDRESSING SALOON LIMITED

VIOLARIS FARM LTD

HE 171926

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of VIOLARIS FARM LTD

VIOLARIS FARM LTD

HE 171926

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Secretary of VIOLARIS FARM LTD

K. & P. CHRISTOU DEVELOPERS LTD

HE 204472

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of K. & P. CHRISTOU DEVELOPERS LTD

VIOLARIS A. COSTAS PROPERTY DEVELOPMENTS LTD

HE 237436

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Secretary of VIOLARIS A. COSTAS PROPERTY DEVELOPMENTS LTD

SULVIO TRADING LIMITED

HE 277792

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ who is Director of SULVIO TRADING LIMITED

TESGA AGENCIES

EE 663

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of TESGA AGENCIES

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΜΑΚΡΟΣΕΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1700

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΜΑΚΡΟΣΕΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ-ΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2047

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ-ΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ ΕΡΑΣΜΙΑ

HE 3555

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ ΕΡΑΣΜΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΑΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3779

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΑΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS DEMETRIOU PSARIS ENTERPRISES

EE 4026

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of ANDREAS DEMETRIOU PSARIS ENTERPRISES

ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΔΗΜΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ

S 7320

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΔΗΜΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

EE 7406

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

VARETOS BOUTIQUE

EE 7525

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of VARETOS BOUTIQUE

ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ

S 8153

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

S 8487

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

DEMETRIOU-THE HONEY HOUSE- PRODUCTION BOTTLE AND DISPOS.OF HONEY

EE 8798

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of DEMETRIOU-THE HONEY HOUSE- PRODUCTION BOTTLE AND DISPOS.OF HONEY

Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

S 9014

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

LAPPONIA RESTAURANT & COCKTAIL BAR

EE 9355

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of LAPPONIA RESTAURANT & COCKTAIL BAR

ATTICA ADVERTISING LIMITED

HE 9972

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ATTICA ADVERTISING LIMITED

ATTICA ADVERTISING LIMITED

HE 9972

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ATTICA ADVERTISING LIMITED

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

S 10498

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ

S 10500

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ

OMNIUM INTERNATIONAL LIMITED

HE 11350

Potentially Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of OMNIUM INTERNATIONAL LIMITED

The data presented might be outdated as the last change date is "31-01-2018" (6 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument