ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Reg. Number:
S 10498
Type:
Partnership
Sub-Type:
Limited Partnership
Registration Date:
12/07/01
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

S 5088

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is General Partner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

Π.Λ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

S 6814

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is General Partner of Π.Λ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

G.E.C. INVESTMENTS LIMITED

HE 8617

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is Director of G.E.C. INVESTMENTS LIMITED

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

S 10498

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is General Partner of ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

PILCACO PUBLISHERS LIMITED

HE 19207

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is Director of PILCACO PUBLISHERS LIMITED

GEORGE CACOYANNIS HOLDINGS LIMITED

HE 26192

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is Director of GEORGE CACOYANNIS HOLDINGS LIMITED

PILCACO SERVICE COMPANY LIMITED

HE 30880

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is Director of PILCACO SERVICE COMPANY LIMITED

INTERFLAG SERVICES LIMITED

HE 39186

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is Director of INTERFLAG SERVICES LIMITED

PILCACO TRUSTEE COMPANY LIMITED

HE 49128

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is Director of PILCACO TRUSTEE COMPANY LIMITED

INTERFLAG SECRETARIAL SERVICES LIMITED

HE 101380

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is Director of INTERFLAG SECRETARIAL SERVICES LIMITED

INTERFLAG NOMINEES LIMITED

HE 101382

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is Director of INTERFLAG NOMINEES LIMITED

NOVANA HOLDINGS LIMITED

HE 129094

Related to ΑΜΑΝΤΑ Γ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ who is Director of NOVANA HOLDINGS LIMITED

TESGA AGENCIES

EE 663

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of TESGA AGENCIES

A. DEMETRIOU & CO.

BN 1576

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of A. DEMETRIOU & CO.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΜΑΚΡΟΣΕΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1700

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΜΑΚΡΟΣΕΛΛΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ-ΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 2047

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ-ΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ASACO INDUSTRY LIMITED

HE 3555

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ASACO INDUSTRY LIMITED

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΑΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 3779

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΜΑΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS DEMETRIOU PSARIS ENTERPRISES

EE 4026

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of ANDREAS DEMETRIOU PSARIS ENTERPRISES

ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΔΗΜΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ

S 7320

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΔΗΜΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

EE 7406

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

VARETOS BOUTIQUE

EE 7525

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of VARETOS BOUTIQUE

ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ

S 8153

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

S 8487

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

DEMETRIOU-THE HONEY HOUSE- PRODUCTION BOTTLE AND DISPOS.OF HONEY

EE 8798

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of DEMETRIOU-THE HONEY HOUSE- PRODUCTION BOTTLE AND DISPOS.OF HONEY

Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

S 9014

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of Α. ΒΙΟΛΑΡΗΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

LAPPONIA RESTAURANT & COCKTAIL BAR

EE 9355

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of LAPPONIA RESTAURANT & COCKTAIL BAR

ATTICA ADVERTISING LIMITED

HE 9972

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ATTICA ADVERTISING LIMITED

ATTICA ADVERTISING LIMITED

HE 9972

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ATTICA ADVERTISING LIMITED

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

S 10498

Related to ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.