ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 14911
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
28/11/80
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

WHITE HILLS LIMITED

HE 183

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of WHITE HILLS LIMITED

ΣΑΡΡΗΣ, ΛΕΑΝΤΡΟΣ & ΣΙΑ

S 4483

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΣΑΡΡΗΣ, ΛΕΑΝΤΡΟΣ & ΣΙΑ

Α.ΑΝ. ΑΙΦΥΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

S 4797

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of Α.ΑΝ. ΑΙΦΥΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

OSCULA

S 5439

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of OSCULA

FAIRWAYS GROUP LIMITED

HE 6299

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of FAIRWAYS GROUP LIMITED

NICOS & GEORGE GENERAL TRADING HOUSE

S 6557

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of NICOS & GEORGE GENERAL TRADING HOUSE

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

S 8993

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N & A DEMETRIOU INVESTMENTS LIMITED

HE 10468

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of N & A DEMETRIOU INVESTMENTS LIMITED

G.N. CARTOSSIMO

S 10542

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is General Partner of G.N. CARTOSSIMO

NICOS DEMETRIOU (SERVICES) LIMITED

HE 10664

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of NICOS DEMETRIOU (SERVICES) LIMITED

BANG BANG UNISEX BOUTIQUE

EE 11051

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of BANG BANG UNISEX BOUTIQUE

THE QUEEN'S WAY LIMITED

HE 11855

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of THE QUEEN'S WAY LIMITED

ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14911

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 14911

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

QUEEN'S WAY HAIR STUDIO LIMITED

HE 15052

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of QUEEN'S WAY HAIR STUDIO LIMITED

MARAPLANT GARDENS

EE 16643

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of MARAPLANT GARDENS

NICOS DEMETRIOU LA FINESE (UNISEX HAIRDRESSING SALOON)

EE 17096

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of NICOS DEMETRIOU LA FINESE (UNISEX HAIRDRESSING SALOON)

N.K.M. HAIRDRESSERS LIMITED

HE 19393

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of N.K.M. HAIRDRESSERS LIMITED

WISEPLAN DEVELOPMENT LIMITED

HE 20580

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of WISEPLAN DEVELOPMENT LIMITED

KYPREXO MOTOR AGENCY LIMITED

HE 21267

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of KYPREXO MOTOR AGENCY LIMITED

KYPREXO MOTOR AGENCY LIMITED

HE 21267

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of KYPREXO MOTOR AGENCY LIMITED

SILKEA CO. LIMITED

HE 22537

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of SILKEA CO. LIMITED

SPEEDWELL WORKS LIMITED

HE 23218

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of SPEEDWELL WORKS LIMITED

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΠΑΦΙΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 24476

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΠΑΦΙΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

NICOS K. DEMETRIOU ELECTROMECHANICAL LIMITED

HE 25200

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of NICOS K. DEMETRIOU ELECTROMECHANICAL LIMITED

Ν & Μ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25494

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of Ν & Μ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Ν & Μ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 25494

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Secretary of Ν & Μ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΤΑΞΙ) ΛΙΜΙΤΕΔ

MEDAGRO SERVICES

EE 31677

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Owner of MEDAGRO SERVICES

OROMARE TOURISTLAND LIMITED

HE 36187

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of OROMARE TOURISTLAND LIMITED

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 38019

Related to ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ who is Director of ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.