ΑΔΕΛΦΟΙ Σ.Θ.Μ. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 150473
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
16/07/04
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

GTLA COFFEE SHOP PARTNERSHIP

S 12703

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is General Partner of GTLA COFFEE SHOP PARTNERSHIP

A.D.S. TRADING LIMITED

HE 27751

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of A.D.S. TRADING LIMITED

THEO THEODOULOU WARM HOUSE LIMITED

HE 30184

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of THEO THEODOULOU WARM HOUSE LIMITED

ALESHIAM REAL ESTATE CONSTRUCTION CO. LIMITED

HE 48172

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ALESHIAM REAL ESTATE CONSTRUCTION CO. LIMITED

T & B PAPER TRADING LIMITED

HE 67477

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of T & B PAPER TRADING LIMITED

ΦΟΥΛΗΣ ΤΣΙΜΕΤΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80568

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΦΟΥΛΗΣ ΤΣΙΜΕΤΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARAVET LIMITED

HE 117860

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of MARAVET LIMITED

Α.Θ.Α. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 131967

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of Α.Θ.Α. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LCN DEVELOPERS LIMITED

HE 137102

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of LCN DEVELOPERS LIMITED

L.A.N. DEVELOPERS LIMITED

HE 145098

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of L.A.N. DEVELOPERS LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ Σ.Θ.Μ. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150473

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ Σ.Θ.Μ. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

RIPPLE SWIMMING POOLS LIMITED

HE 163147

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of RIPPLE SWIMMING POOLS LIMITED

Ξ & Θ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΤΔ

HE 209144

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Ξ & Θ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΤΔ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΠΑΝΘΕΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 233482

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΠΑΝΘΕΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROKEO ENTERPRISES LTD

HE 271466

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ROKEO ENTERPRISES LTD

ROKEO ENTERPRISES LTD

HE 271466

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ROKEO ENTERPRISES LTD

COSTHEO LTD

HE 289878

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of COSTHEO LTD

ECOWOOD CO LIMITED

HE 310471

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ECOWOOD CO LIMITED

ECOWOOD CO LIMITED

HE 310471

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ECOWOOD CO LIMITED

TRD TOUREDIMA LIMITED

HE 362674

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of TRD TOUREDIMA LIMITED

TRD TOUREDIMA LIMITED

HE 362674

Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of TRD TOUREDIMA LIMITED

M.L.N. LEATHER CO LIMITED

HE 37250

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of M.L.N. LEATHER CO LIMITED

M.L.N. LEATHER CO LIMITED

HE 37250

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of M.L.N. LEATHER CO LIMITED

Κ. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 39027

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Κ. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

THEODOULOU & SAVVIDES TRADING LIMITED

HE 41821

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of THEODOULOU & SAVVIDES TRADING LIMITED

ROBERTO & MARIO LEATHERGOODS LIMITED

HE 43873

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ROBERTO & MARIO LEATHERGOODS LIMITED

ROBERTO & MARIO LEATHERGOODS LIMITED

HE 43873

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ROBERTO & MARIO LEATHERGOODS LIMITED

MAREGINO TRADING LIMITED

HE 48041

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of MAREGINO TRADING LIMITED

M.E. THEODOULOU TRADING LIMITED

HE 50256

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of M.E. THEODOULOU TRADING LIMITED

M.E. THEODOULOU TRADING LIMITED

HE 50256

Related to ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of M.E. THEODOULOU TRADING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.