Ξ & Θ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 209144
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
27/09/07
Organisation Status: Reminder letter sent
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Other Companies from Similarly Named Officials

GTLA COFFEE SHOP PARTNERSHIP

S 12703

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is General Partner of GTLA COFFEE SHOP PARTNERSHIP

A.D.S. TRADING LIMITED

HE 27751

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of A.D.S. TRADING LIMITED

THEO THEODOULOU WARM HOUSE LIMITED

HE 30184

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of THEO THEODOULOU WARM HOUSE LIMITED

ALESHIAM REAL ESTATE CONSTRUCTION CO. LIMITED

HE 48172

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ALESHIAM REAL ESTATE CONSTRUCTION CO. LIMITED

T & B PAPER TRADING LIMITED

HE 67477

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of T & B PAPER TRADING LIMITED

ΦΟΥΛΗΣ ΤΣΙΜΕΤΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 80568

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΦΟΥΛΗΣ ΤΣΙΜΕΤΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

MARAVET LIMITED

HE 117860

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of MARAVET LIMITED

Α.Θ.Α. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 131967

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of Α.Θ.Α. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

LCN DEVELOPERS LIMITED

HE 137102

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of LCN DEVELOPERS LIMITED

L.A.N. DEVELOPERS LIMITED

HE 145098

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of L.A.N. DEVELOPERS LIMITED

ΑΔΕΛΦΟΙ Σ.Θ.Μ. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150473

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ΑΔΕΛΦΟΙ Σ.Θ.Μ. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

RIPPLE SWIMMING POOLS LIMITED

HE 163147

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of RIPPLE SWIMMING POOLS LIMITED

Ξ & Θ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΤΔ

HE 209144

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of Ξ & Θ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΤΔ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΠΑΝΘΕΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 233482

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΠΑΝΘΕΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ROKEO ENTERPRISES LTD

HE 271466

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ROKEO ENTERPRISES LTD

ROKEO ENTERPRISES LTD

HE 271466

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ROKEO ENTERPRISES LTD

COSTHEO LTD

HE 289878

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of COSTHEO LTD

ECOWOOD CO LIMITED

HE 310471

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of ECOWOOD CO LIMITED

ECOWOOD CO LIMITED

HE 310471

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of ECOWOOD CO LIMITED

TRD TOUREDIMA LIMITED

HE 362674

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Director of TRD TOUREDIMA LIMITED

TRD TOUREDIMA LIMITED

HE 362674

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of TRD TOUREDIMA LIMITED

E.M.T PHARMACY LTD

ΗΕ 409321

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of E.M.T PHARMACY LTD

RIPPLE SWIMMING POOLS HOLDINGS LTD

ΗΕ 400733

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of RIPPLE SWIMMING POOLS HOLDINGS LTD

LCN DEVELOPERS LIMITED

HE 137102

Potentially Related to ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ who is Secretary of LCN DEVELOPERS LIMITED

Ξ & Θ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΤΔ

HE 209144

Potentially Related to ΞΕΝΗΣ ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑΣ who is Director of Ξ & Θ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΤΔ

Ξ & Θ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΤΔ

HE 209144

Potentially Related to ΞΕΝΗΣ ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑΣ who is Secretary of Ξ & Θ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΤΔ

The data presented might be outdated as the last change date is "23-02-2021" (3 Year(s) ago). Although we strive to keep this information up to date, to get in depth and up to date information about the company please get a report or query the source below

Source: Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument