ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΜΑΣΣΟY) ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 151916
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
07/09/04
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

OSTRAKON AQUARIUM CENTER

EE 17147

Related to ΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of OSTRAKON AQUARIUM CENTER

PHILIPPOS OPTICS LIMITED

HE 17973

Related to ΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of PHILIPPOS OPTICS LIMITED

G.S.I.M. DISTRIBUTION

EE 40144

Related to ΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Owner of G.S.I.M. DISTRIBUTION

ΜΕΤΑ ΜΗΧΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 43804

Related to ΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΜΕΤΑ ΜΗΧΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΜΑΣΣΟY) ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

HE 151916

Related to ΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΜΑΣΣΟY) ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

S & I GEORGIOU SERVICES LTD

ΗΕ 407711

Related to ΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Director of S & I GEORGIOU SERVICES LTD

S & I GEORGIOU SERVICES LTD

ΗΕ 407711

Related to ΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ who is Secretary of S & I GEORGIOU SERVICES LTD

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

AE 802

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Authorised Person of ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

E. & P. EURAEXPORT CO.

S 6228

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is General Partner of E. & P. EURAEXPORT CO.

EMPHASIS HAIR STUDIO

EE 12311

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of EMPHASIS HAIR STUDIO

C.M.A.S. CONFERENCES

EE 13027

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of C.M.A.S. CONFERENCES

RISKO INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LIMITED

HE 26503

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of RISKO INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LIMITED

EXECUTIVE INSURANCE CONSULTANTS LIMITED

HE 27403

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of EXECUTIVE INSURANCE CONSULTANTS LIMITED

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ

EE 42836

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ

Χ.Ε. ''ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ'' ΓΛΥΚΑ

EE 46713

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Owner of Χ.Ε. ''ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ'' ΓΛΥΚΑ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΜΑΣΣΟY) ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

HE 151916

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΜΑΣΣΟY) ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

C.E. CAPTAIN MONTECHRISTO ESTATES LTD

HE 224270

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of C.E. CAPTAIN MONTECHRISTO ESTATES LTD

CDC INTERNATIONAL LTD

HE 312697

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of CDC INTERNATIONAL LTD

KZ WELLS LTD

HE 332287

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Director of KZ WELLS LTD

KZ WELLS LTD

HE 332287

Related to ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ who is Secretary of KZ WELLS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.