ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 1542
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
10/05/66
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1542

Related to ΛΕΝΙΑ ΚΟΣΜΑ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

KIMON CREDIT CO. LIMITED

HE 5823

Related to ΛΕΝΙΑ ΚΟΣΜΑ who is Director of KIMON CREDIT CO. LIMITED

KIMON CREDIT CO. LIMITED

HE 5823

Related to ΛΕΝΙΑ ΚΟΣΜΑ who is Secretary of KIMON CREDIT CO. LIMITED

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1293

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1542

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

KALLITHEA APARTMENTS

S 7447

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of KALLITHEA APARTMENTS

ΜΑΡΙΓΙΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68951

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΜΑΡΙΓΙΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G. PALAS CONSULTING LIMITED

HE 174482

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of G. PALAS CONSULTING LIMITED

P.H. HAWAII CAR CARE LTD

HE 302037

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of P.H. HAWAII CAR CARE LTD

DYNAMO POWER ENTERPRISES LTD

HE 321384

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of DYNAMO POWER ENTERPRISES LTD

PASSAGE CONTROLS LIMITED

HE 335607

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PASSAGE CONTROLS LIMITED

PASSAGE CONTROLS LIMITED

HE 335607

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of PASSAGE CONTROLS LIMITED

CANDERSTONE LIMITED

HE 342338

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CANDERSTONE LIMITED

CANDERSTONE LIMITED

HE 342338

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of CANDERSTONE LIMITED

SETTECASTELLI LTD

HE 369024

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SETTECASTELLI LTD

OMICPA MINERALS (CYPRUS) LTD

HE 370299

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of OMICPA MINERALS (CYPRUS) LTD

CERVATA LTD

HE 374459

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CERVATA LTD

IOANNIS MALLIOS CONSULTING LIMITED

HE 382390

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of IOANNIS MALLIOS CONSULTING LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1542

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1542

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑ who is Secretary of ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

KIMON CREDIT CO. LIMITED

HE 5823

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑ who is Director of KIMON CREDIT CO. LIMITED

ESTEEM TRADING LIMITED

HE 31293

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑ who is Director of ESTEEM TRADING LIMITED

ESTEEM TRADING LIMITED

HE 31293

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑ who is Secretary of ESTEEM TRADING LIMITED

ALITICIA LIMITED

HE 39241

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑ who is Secretary of ALITICIA LIMITED

D & D TRANSTRADE LIMITED

HE 76070

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑ who is Secretary of D & D TRANSTRADE LIMITED

ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 145444

Related to ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑ who is Director of ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.