ΜΑΡΙΓΙΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 68951
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
20/02/95
Organisation Status: Dissolved
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

POLYKARPIA HOTELS LIMITED

HE 41073

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of POLYKARPIA HOTELS LIMITED

XRI. PO. SOIL WORKS LIMITED

HE 53198

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of XRI. PO. SOIL WORKS LIMITED

ΜΑΡΙΓΙΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68951

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of ΜΑΡΙΓΙΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

AUTO-MEDIAMARKT LIMITED

HE 96043

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of AUTO-MEDIAMARKT LIMITED

V.K.C. CATERING LTD

HE 178939

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of V.K.C. CATERING LTD

V.K.C. CATERING LTD

HE 178939

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of V.K.C. CATERING LTD

ZIGODAN INVESTMENTS LTD

HE 274057

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ZIGODAN INVESTMENTS LTD

Y & A HADJIOANNOU DISTRIBUTORS (IMP-EXP) LTD

HE 349509

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Y & A HADJIOANNOU DISTRIBUTORS (IMP-EXP) LTD

YGG NET-TELECOMMUNICATIONS LTD

HE 363904

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of YGG NET-TELECOMMUNICATIONS LTD

YGG NET-TELECOMMUNICATIONS LTD

HE 363904

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of YGG NET-TELECOMMUNICATIONS LTD

YGG SAT-TELECOM LTD

HE 353516

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of YGG SAT-TELECOM LTD

TARGET VOIP LTD

ΗΕ 398123

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of TARGET VOIP LTD

TARGET VOIP LTD

ΗΕ 398123

Related to ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of TARGET VOIP LTD

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1293

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 1542

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ. ΚΟΣΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

KALLITHEA APARTMENTS

S 7447

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is General Partner of KALLITHEA APARTMENTS

ΜΑΡΙΓΙΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 68951

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of ΜΑΡΙΓΙΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

G. PALAS CONSULTING LIMITED

HE 174482

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of G. PALAS CONSULTING LIMITED

P.H. HAWAII CAR CARE LTD

HE 302037

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of P.H. HAWAII CAR CARE LTD

DYNAMO POWER ENTERPRISES LTD

HE 321384

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of DYNAMO POWER ENTERPRISES LTD

PASSAGE CONTROLS LIMITED

HE 335607

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of PASSAGE CONTROLS LIMITED

PASSAGE CONTROLS LIMITED

HE 335607

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of PASSAGE CONTROLS LIMITED

CANDERSTONE LIMITED

HE 342338

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CANDERSTONE LIMITED

CANDERSTONE LIMITED

HE 342338

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Secretary of CANDERSTONE LIMITED

SETTECASTELLI LTD

HE 369024

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of SETTECASTELLI LTD

OMICPA MINERALS (CYPRUS) LTD

HE 370299

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of OMICPA MINERALS (CYPRUS) LTD

CERVATA LTD

HE 374459

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of CERVATA LTD

IOANNIS MALLIOS CONSULTING LIMITED

HE 382390

Related to ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ who is Director of IOANNIS MALLIOS CONSULTING LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.