ΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 158089
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
02/03/05
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

HE 973

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

AYIOS NICOLAOS

BN 1467

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is General Partner of AYIOS NICOLAOS

MONTE CARLO VIDEO

EE 5396

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Owner of MONTE CARLO VIDEO

INTRICA CAFE BAR

S 10093

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is General Partner of INTRICA CAFE BAR

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΜΠΙΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 28201

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΜΠΙΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

P.K. ZORPA LIMITED

HE 32406

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of P.K. ZORPA LIMITED

ΣΑΒΒΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 36920

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΣΑΒΒΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

DOUBLE EAGLE CO LIMITED

HE 50033

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of DOUBLE EAGLE CO LIMITED

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΣΠΙΤΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 50637

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΣΠΙΤΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

M.C.M. CLOTHING LIMITED

HE 52219

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of M.C.M. CLOTHING LIMITED

ΠΑΝΑΘΛΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 67748

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΠΑΝΑΘΛΩ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΠΑΡΝΙΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 71368

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΠΑΡΝΙΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ANDREAS PANDELI BOOKMAKERS LIMITED

HE 72650

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ANDREAS PANDELI BOOKMAKERS LIMITED

A. P. FOOTBALL - LINES LIMITED

HE 76239

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of A. P. FOOTBALL - LINES LIMITED

A. EVRIPIDOU HOME APPLIANCES LIMITED

HE 79473

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of A. EVRIPIDOU HOME APPLIANCES LIMITED

L & M SAVVA STATIONERY LIMITED

HE 80500

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of L & M SAVVA STATIONERY LIMITED

AMPHION TRAVEL LIMITED

HE 81042

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of AMPHION TRAVEL LIMITED

ΓΕΝΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΙΞΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 86005

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΓΕΝΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΙΞΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ & ΑΝΤΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 97342

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ & ΑΝΤΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 100875

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

OMEGA COMPUTER SYSTEMS LIMITED

HE 119775

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of OMEGA COMPUTER SYSTEMS LIMITED

G & D SKEPARNIDES TRADING LIMITED

HE 135256

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of G & D SKEPARNIDES TRADING LIMITED

K.V. ESTATES LIMITED

HE 143253

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Director of K.V. ESTATES LIMITED

K.V. ESTATES LIMITED

HE 143253

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of K.V. ESTATES LIMITED

G & Y IMPORT - EXPORT LIMITED

HE 145732

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of G & Y IMPORT - EXPORT LIMITED

A.Ρ.A. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 150014

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of A.Ρ.A. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 154640

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 158089

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ARIMAX PROPERTIES LIMITED

HE 207452

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of ARIMAX PROPERTIES LIMITED

A. & P. DRAKOS DEVELOPERS LIMITED

HE 217543

Related to ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ who is Secretary of A. & P. DRAKOS DEVELOPERS LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.