ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 166991
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
21/10/05
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 166991

Related to ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΤΟΦΑΛΛΗΣ who is Director of ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 166991

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ who is Director of ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

A.E. PRODROMOU AUDIT SERVICES LTD

HE 270779

Related to ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ who is Director of A.E. PRODROMOU AUDIT SERVICES LTD

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 166991

Related to ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ who is Director of ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΒΑΣΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

HE 173680

Related to ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ who is Director of ΒΑΣΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

G.A TALKY MOBILE SOLUTIONS

S 11210

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of G.A TALKY MOBILE SOLUTIONS

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21429

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 21429

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

L.A.N. TECK ENTERPRISE

EE 27525

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of L.A.N. TECK ENTERPRISE

PAMESA LIMITED

HE 27886

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of PAMESA LIMITED

EDOGES

EE 30525

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of EDOGES

G. CHARALAMBOUS MOTOR RUN

EE 31305

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of G. CHARALAMBOUS MOTOR RUN

GCC WOOD INDUSTRIES

EE 31532

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of GCC WOOD INDUSTRIES

G.Y.T.MA.KA. ENTERPRISES LIMITED

HE 32254

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G.Y.T.MA.KA. ENTERPRISES LIMITED

RUNSTOP ELECTRONICS COMPANY LIMITED

HE 33881

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of RUNSTOP ELECTRONICS COMPANY LIMITED

BLUA CAFE - RESTAURANT

EE 37721

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of BLUA CAFE - RESTAURANT

IMPO-DRIVE TRADING COMPANY LIMITED

HE 40001

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of IMPO-DRIVE TRADING COMPANY LIMITED

Y. & K. LICOR FINE LIMITED

HE 45495

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Y. & K. LICOR FINE LIMITED

BANK OF CYPRUS (FACTORS) LIMITED

HE 50060

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of BANK OF CYPRUS (FACTORS) LIMITED

G.A. CITY MOTOR LIMITED

HE 66107

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G.A. CITY MOTOR LIMITED

DIAL TELECOMMUNICATIONS LIMITED

HE 69381

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of DIAL TELECOMMUNICATIONS LIMITED

DIAL TELECOMMUNICATIONS LIMITED

HE 69381

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of DIAL TELECOMMUNICATIONS LIMITED

RALLY POPULAR MARKET LIMITED

HE 74392

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of RALLY POPULAR MARKET LIMITED

TECHMAPLAN LTD

HE 75843

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of TECHMAPLAN LTD

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 79183

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

SEACAVE NAVIGATION LIMITED

HE 94121

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of SEACAVE NAVIGATION LIMITED

G & L CHARALAMBOUS CURTAIN COLLECTION LIMITED

HE 97119

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G & L CHARALAMBOUS CURTAIN COLLECTION LIMITED

ANAPLASIS GYM LIMITED

HE 99473

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ANAPLASIS GYM LIMITED

G & A BROS CONSTRUCTIONS LTD

HE 104970

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of G & A BROS CONSTRUCTIONS LTD

G & A BROS CONSTRUCTIONS LTD

HE 104970

Related to ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of G & A BROS CONSTRUCTIONS LTD

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.