Μ.Α. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 174169
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
23/03/06
Organisation Status: Three month notice published
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΤΡΙΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

S 4487

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΤΡΙΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΑΡΗΣ ΜΕΣΣΙΟΣ & ΣΙΑ

S 12136

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΧΑΡΗΣ ΜΕΣΣΙΟΣ & ΣΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΑΚΙ

EE 14295

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΑΚΙ

T.L.M. HOTELS LIMITED

HE 17786

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of T.L.M. HOTELS LIMITED

LUIZE PHOTOGRAPHIC LTD

HE 39258

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LUIZE PHOTOGRAPHIC LTD

D & A MICHAEL CO LIMITED

HE 40276

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of D & A MICHAEL CO LIMITED

ANNFIDEM LIMITED

HE 62453

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ANNFIDEM LIMITED

ANNFIDEM LIMITED

HE 62453

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ANNFIDEM LIMITED

Μ.Α. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

HE 174169

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of Μ.Α. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

LATINAIZEN LIMITED

HE 207786

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LATINAIZEN LIMITED

A & M. WATER DISTRIBUTORS LTD

HE 222667

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of A & M. WATER DISTRIBUTORS LTD

M.C ENGLANN LTD

HE 296221

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of M.C ENGLANN LTD

M.C ENGLANN LTD

HE 296221

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of M.C ENGLANN LTD

ΜΜ ΓΥΡΟΓΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 320903

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΜΜ ΓΥΡΟΓΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑ ΝΙΠΑΛΜΑ ΛΤΔ

HE 363662

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΜΑ ΝΙΠΑΛΜΑ ΛΤΔ

LARNACA OIL WORKS LIMITED

HE 72

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LARNACA OIL WORKS LIMITED

EXXONMOBIL CYPRUS INC.

AE 319

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of EXXONMOBIL CYPRUS INC.

EXXONMOBIL CYPRUS LIMITED

HE 515

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of EXXONMOBIL CYPRUS LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΠΑΦΟΥ

HE 535

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΠΑΦΟΥ

MICHAELS AUTOMOTIVE LIMITED

HE 744

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of MICHAELS AUTOMOTIVE LIMITED

METOΧΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

HE 1108

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of METOΧΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

VOXBONE S.A.

AE 2353

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Authorised Person of VOXBONE S.A.

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7703

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

EMPIRICO IMPORTS

S 8371

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of EMPIRICO IMPORTS

Α/ΦΟΙ Ν & Μ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΤΟΡΣ

S 8810

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of Α/ΦΟΙ Ν & Μ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΤΟΡΣ

M.S.C.E. TRADING CO.

S 9814

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of M.S.C.E. TRADING CO.

M.P. MICHAEL & CO

S 9933

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of M.P. MICHAEL & CO

ΛΑΖΑΡΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

S 9938

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΛΑΖΑΡΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ

S 9983

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ

S 11267

Related to ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.