ΜΑ ΝΙΠΑΛΜΑ ΛΤΔ

Reg. Number:
HE 363662
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
12/12/16
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΤΡΙΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

S 4487

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΤΡΙΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΑΡΗΣ ΜΕΣΣΙΟΣ & ΣΙΑ

S 12136

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of ΧΑΡΗΣ ΜΕΣΣΙΟΣ & ΣΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΑΚΙ

EE 14295

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΑΚΙ

T.L.M. HOTELS LIMITED

HE 17786

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of T.L.M. HOTELS LIMITED

LUIZE PHOTOGRAPHIC LTD

HE 39258

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LUIZE PHOTOGRAPHIC LTD

D & A MICHAEL CO LIMITED

HE 40276

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of D & A MICHAEL CO LIMITED

ANNFIDEM LIMITED

HE 62453

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ANNFIDEM LIMITED

ANNFIDEM LIMITED

HE 62453

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ANNFIDEM LIMITED

Μ.Α. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

HE 174169

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of Μ.Α. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

LATINAIZEN LIMITED

HE 207786

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of LATINAIZEN LIMITED

A & M. WATER DISTRIBUTORS LTD

HE 222667

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of A & M. WATER DISTRIBUTORS LTD

M.C ENGLANN LTD

HE 296221

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of M.C ENGLANN LTD

M.C ENGLANN LTD

HE 296221

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of M.C ENGLANN LTD

ΜΜ ΓΥΡΟΓΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 320903

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΜΜ ΓΥΡΟΓΩΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΑ ΝΙΠΑΛΜΑ ΛΤΔ

HE 363662

Related to ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of ΜΑ ΝΙΠΑΛΜΑ ΛΤΔ

MICHAELS AUTOMOTIVE LIMITED

HE 744

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of MICHAELS AUTOMOTIVE LIMITED

MARIEMAK GIFTS

EE 9515

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of MARIEMAK GIFTS

M. MICHAEL & S. STAVROU ELECTRONICS

S 9592

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is General Partner of M. MICHAEL & S. STAVROU ELECTRONICS

CRASH TOGETHER FASHIONS

EE 10685

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of CRASH TOGETHER FASHIONS

ZAPPION HEALTH CENTRE

EE 11487

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of ZAPPION HEALTH CENTRE

MGLE REST

S 12552

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Limited Partner of MGLE REST

TIANKO SHOOTERS LIMITED

HE 13777

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of TIANKO SHOOTERS LIMITED

TIANKO SHOOTERS LIMITED

HE 13777

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of TIANKO SHOOTERS LIMITED

PANDELIS MICHAEL & SONS (BUILDERS) LIMITED

HE 18677

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of PANDELIS MICHAEL & SONS (BUILDERS) LIMITED

PANDELIS MICHAEL & SONS (BUILDERS) LIMITED

HE 18677

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of PANDELIS MICHAEL & SONS (BUILDERS) LIMITED

MULTI-PHARM CO. LIMITED

HE 24379

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Secretary of MULTI-PHARM CO. LIMITED

STELNEF COMPANY LIMITED

HE 24857

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of STELNEF COMPANY LIMITED

M.M. TECHSHOP

EE 28467

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Owner of M.M. TECHSHOP

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 31783

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

TEN AGENTS ESTATES LIMITED

HE 31816

Related to ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ who is Director of TEN AGENTS ESTATES LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.