ΣΥΠΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

Reg. Number:
HE 17861
Type:
Limited Company
Sub-Type:
Private
Registration Date:
15/07/82
Organisation Status: Active
Get a Report
€50 per Report

  • Full shareholder history & addresses
  • Previous Names
  • Mortgages & Charges
  • Key People Addresses
  • Key People History & Appointments
  • Company documents (Official Registry)

Affiliated Cyprus Companies

ΣΥΠΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17861

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ who is Secretary of ΣΥΠΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

EYE ART OPTICIANS LIMITED

HE 169583

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ who is Secretary of EYE ART OPTICIANS LIMITED

ΣΥΠΑΛ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 239947

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ who is Secretary of ΣΥΠΑΛ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

Α & S PIRINTZIS PROFESSIONAL SERVICES LIMITED

HE 241203

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ who is Director of Α & S PIRINTZIS PROFESSIONAL SERVICES LIMITED

Α & S PIRINTZIS PROFESSIONAL SERVICES LIMITED

HE 241203

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ who is Secretary of Α & S PIRINTZIS PROFESSIONAL SERVICES LIMITED

A.Z EBRAND LTD

HE 331472

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ who is Secretary of A.Z EBRAND LTD

A. PIRINTZIS SERVICES LIMITED

HE 371938

Related to ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ who is Director of A. PIRINTZIS SERVICES LIMITED

ΣΥΠΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 17861

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑ who is Director of ΣΥΠΑΛ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΥΠΑΛ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 239947

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑ who is Director of ΣΥΠΑΛ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

LARNACA OIL WORKS LIMITED

HE 72

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of LARNACA OIL WORKS LIMITED

THE NEW SKARINOU BRIDGE STATION

BN 731

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of THE NEW SKARINOU BRIDGE STATION

ELGEO IMPORTS & EXPORTS

EE 4945

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ELGEO IMPORTS & EXPORTS

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

HE 5901

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

S 6297

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΑΛΚ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 6730

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΑΛΚ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΟΧΑΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7340

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of ΓΕΟΧΑΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΓΕΟΧΑΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 7340

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of ΓΕΟΧΑΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ

S 7870

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ

G. C. BAKERY MAINTENANCE CO.

S 8643

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is General Partner of G. C. BAKERY MAINTENANCE CO.

ROADWAY PUB

EE 10123

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of ROADWAY PUB

BUSHIDO KARATE SCHOOL

EE 10366

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of BUSHIDO KARATE SCHOOL

CORONATION PUB

EE 12291

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Owner of CORONATION PUB

Γ. & Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13027

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of Γ. & Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Γ. & Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

HE 13027

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of Γ. & Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

REBECCA HOTELS LIMITED

HE 13110

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of REBECCA HOTELS LIMITED

MERIDIAN HOTELS LIMITED

HE 13397

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MERIDIAN HOTELS LIMITED

NAXOS DEVELOPMENT LIMITED

HE 14140

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of NAXOS DEVELOPMENT LIMITED

VEGONIA ESTATES LIMITED

HE 14803

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of VEGONIA ESTATES LIMITED

MEZARINA LIMITED

HE 14860

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Director of MEZARINA LIMITED

MEZARINA LIMITED

HE 14860

Related to ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ who is Secretary of MEZARINA LIMITED

The data presented might be outdated. To get the most up to date information about the company please get a report.